วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

สถานที่ท่องเที่ยว

เวียงท่ากาน...เมืองโบราณพันปี
3 ธันวาคม 2555 BY สุภัสสร ใจเย็น
View 11648
"เวียงท่ากาน" นามนี้เพิ่งเป็นที่รู้จักกันเมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น บางท่านอาจจะคุ้นเคยกับเวียงกุมกามซึ่งเป็นเมืองเก่าของเมืองเชียงใหม่ แต่เวียงท่ากานที่ค้นพบนี้เก่าแก่กว่าเวียงกุมกามมากทีเดียว

   เวียงท่ากาน เป็นเมืองโบราณที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเมืองหน้าด่านของอาณาจักรหริภุญชัยหรือลำพูนนั่นเอง เวียงท่ากาน  เป็นเมืองโบราณที่มีกำแพงเมืองและคูเมืองล้อมรอบ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง ๕๐๐ ๗๐๐ เมตร ตั้งอยู่ที่ บ้านท่ากานตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

โบราณสถานเวียงท่ากาน เมืองโบราณสถานแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ พบวัตถุโบราณในหลายๆที่ และบางแห่งยังพบโครงกระดูกโบราณอีกด้วยสถานที่น่าสนใจส่วนใหญ่เป็นซากของวัดโบราณที่สร้างในสมัยนั้น สันนิษฐานว่าสร้างประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 ในสมัยหริภุญชัย มีผู้ปกครองเป็นพระเจ้าอาทิตยราชครองเมืองและสืบต่อมาจนถึงสมัยของพญามังรายช่วงก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่

การเดินทาง

   เวียงโบราณเวียงท่ากาน ตั้งอยู่ใน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มต้นเดินทางออกจาก อำเภอเมือง ไปทางทิศใต้ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 108(เชียงใหม่-ฮอด) ผ่านอำเภอหางดง ผ่านตัวอำเภอสันป่าตอง ไปถึงบ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง จากจุดนี้ ใช้ระยะเดินทางจาก อำเภอเมือง ประมาณ 26 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตรงบริเวณสี่แยกตลาดทุ่งเสี้ยว เดินทางเข้าไปอีก ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ก็จะถึงวัดท่ากาน ด้านหน้าจะมีศูนย์ข้อมูลเวียงท่ากาน ซึ่งที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยทีเดียวสำหรับเที่ยวเวียงท่ากาน