วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

สถานที่ท่องเที่ยว

วัดยางหลวง Unseen CM
27 พฤศจิกายน 2555 BY ทักษิณา วราภรณ์
View 7217
ความงดงามมหัศจรรย์ที่ไม่ควรพลาดไปสัมผัสความงดงามแห่งความสงบเย็น นี้ก็คือ ภาพเงาสะท้อนพระวิหารกลับหัว ที่มองเห็นได้จากพระอุโบสถ ซึ่งสร้างได้ระดับความหักเหของแสงอย่างลงตัว

  

     วัดยางหลวง ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าผา เส้นทางเดียวกับวัดป่าแดด ไม่ไกลกันมาก ชาวกะเหรี่ยง หรือ ยางเป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นมา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 24 สิ่งที่สะดุดตาผู้มาเยือนเมื่อย่างเท้าเข้าไปในบริเวณวัดเป็นสิ่งแรก คือ ผนังด้านหลังของวิหาร ซึ่งมีภาพที่งดงามของพระ 3 องค์ ที่มีลักษณะของศิลปะของภาคเหนืออย่างเด่นชัด คิดว่าเป็นภาพพระพุทธองค์ และพุทธสาวก  นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ กู่ปราสาท หรือ กิจกูฏ ซึ่งตั้งอยู่หลังพระประธานในวิหาร คนโบราณถือว่าเป็นประตูไปสู่สวรรค์ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของกิจกูฏเป็นแบบพุกามจากพม่า ผสมกับล้านนาสกุลช่างเชียงแสน

     วิธีการสัมผัสความมหัศจรรย์ ภาพเงาสะท้อนพระวิหารกลับหัว คือต้องปิดประตูหน้าต่าง ทุกบาน รวมถึงไฟฟ้าทุกดวง เพื่อให้แสงลอดผ่านขอบหน้าต่างบานที่ได้องศาที่สุด ทำให้บรรยากาศรอบข้างมืดเกือบสนิท ดังนั้นวิธีการที่จะสัมผัสความมหัศจรรย์ได้เต็มที่สุด ก็คือการเดินทางไปสัมผัสด้วยตาตนเอง

 

การเดินทาง

การเดินทางโดยรถยนต์
       จากอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ทางหลวงหมายเลข 1009 (สายจอมทอง-อินทนนท์) เมื่อถึงด่านตรวจอำเภอแม่แจ่ม กม.ที่ 38 แยกซ้ายไปประมาณ 22 กิโลเมตร  จะถึงตัวอำเภอแม่แจ่ม

      และจากอำเภอฮอดทางหลวงหมายเลข 108 และแยกขวาเข้าทาง 1088 ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร หรือหากเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง ใช้บริการจอมทอง-แม่แจ่ม รถวิ่งบริการระหว่างเวลา 08.00-18.00 น.