วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

สถานที่ท่องเที่ยว

ทะเลสาบดอยเต่า
27 พฤศจิกายน 2555 BY ทักษิณา วราภรณ์
View 5777
นั่งเรือชมทิวทัศน์และรับบรรยากาศในทะเลสาบดอยเต่า แพกลางน้ำ พักค้างคืน ตกปลา นอนเล่น หรือจะนั่งคุยกับเพื่อนฝูง สั่งอาหารที่ทำจากปลาสดๆ มารับประทาน คงมีความสุขไม่น้อยเลยทีเดียว

   ดอยเต่าถือเป็นแหล่งต้นน้ำของเขื่อน เป็นต้นน้ำของลำน้ำปิง โดยมีปลายแม่น้ำอยู่ที่ที่จังหวัดตาก ชาวเขาซึ่งอาศัยอยู่ในที่ลุ่มของอ่างเก็บน้ำได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากอยู่บนที่สูงเหนือเขื่อน ตามนโยบายของรัฐบาลเมื่อปี พ.ศ.2510 ซึ่งขณะนั้นมีอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวตามเชิงเขาริมน้ำ ต่อมาในระยะหลังๆ ราวปี 2542 เป็นต้นมา มีฝนตกชุกตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้น้ำในอ่างมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น จนท่วมบริเวณแปลงเพาะปลูก การจับปลาในทะเลสาบจึงกลายเป็นอาชีพหลัก โดยมีร้านอาหารบนแพ และแพที่พัก เป็นธุรกิจที่ติดตามมาพร้อมๆ กับการท่องเที่ยว

 

การเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลสาบดอยเต่า

    เริ่มต้นจากอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งหน้าไปทางทิศไต้ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 108 (เชียงใหม่-ฮอด) ระยะทางประมาณ 84 กิโลเมตร จะเจอวงเวียน เปลี่ยนไปใช้เส้นทางหลวงหมายเลย 1012 ประมาณ 1 กิโลเมตร แล้วเปลี่ยนไปใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1103 วิ่งบนเส้นทางนี้ไปอีกประมาณอีก 44 กิโลเมตรก่อนจะถึงที่หมายทะเลสาบดอยเต่า