วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

สถานที่ท่องเที่ยว

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
27 พฤศจิกายน 2555 BY วรัญญา พงษ์สุวรรณ
View 12473
ทิวทัศน์ที่สวยงามของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เป็นสถานที่พักผ่อน มีแพพักลอยน้ำให้บริการ เป็นแหล่งดูนก แหล่งชมปลาที่มีปลาหลายชนิด ทั้งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและที่เพาะเลี้ยงในอ่างเก็บน้ำ มีพันธุ์ปลาหลากหลาย เช่น ปลาบึก ปลากด ปลาสวาย มีศาลาเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารปลาได้อย่างใกล้ชิด

   เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เดิมชื่อว่า เขื่อนแม่งัด ตั้งอยู่บนลำน้ำแม่งัด สาขาแม่น้ำปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และยังตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติศรีลานนา อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 50 กิโลเมตร ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง หากต้องการที่จะเข้าไปยังแพทางด้านในเขื่อนจะต้องนั่งเรือไปต่อ โดยใช้ระยะเวลาในการนั่งเรือ ประมาณ 30 นาที เพื่อเข้าไปยังแพ

 

   การเดินทางไปยังเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

    -ทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่ - ฝาง เลียบแม่น้ำปิงผ่านป่าเชียงดาวฝั่งซ้ายของแม่น้ำปิงช่วงอำเภอเชียงดาว เป็นถนนลาดยางสภาพดี
    -ทางหลวงหมายเลข 1001 สายเชียงใหม่ - พร้าว ผ่านป่าแม่แตง ป่าแม่งัด เป็นถนนลาดยางสภาพดี ตรงกิโลเมตรที่ 79 บ้านประดู่ ตำบลแม่ปั๋ง - อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีทางแยกเข้าอ่างเก็บน้ำชลประทานแม่แตงเข้าสู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ และน้ำตกม่อนหินไหลได้

    -ทางหลวงหมายเลข 1150 สายปิงโค้ง เชียงดาว - พร้าว เป็นทางหลวงสายที่แยกจากทางหลวงหมายเลข 107 ผ่านป่าเชียงดาวตอนบนและป่าแม่งัดตอนบนสภาพถนนเป็นดินลูกรัง
    -ทางหลวงหมายเลข 1150 สายเชียงรายผ่านอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านไปยังอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สภาพถนนลาดยางดีมาก

 

   หากต้องการที่จะพักบนแพ สามารถติดต่อได้จากตัวแทนของแพที่อยู่ด้านหน้าเขื่อน หรือสามารถติดต่อ

    -สำนักชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ : 0-5347-0150 โทรสาร:0-5347-0150 E-mail: maenug@mail.rid.go.th

   - อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 โทรศัพท์ 0-5331-7495 , 0-5347-9079, 0-5347-9090 โทรสาร 0-5347-9090 E-mail: reserve@dnp.go.th