วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

สถานที่ท่องเที่ยว

ภูเขาหินจูบกัน Unseen CM.
22 ตุลาคม 2555 BY iyara
View 11426
ออบหลวง ภูเขาหินที่ยิ่งใหญ่ มีร่องรอยของอารยธรรมของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ รอบบริเวณมีพันธุ์พืชหลากหลายชนิด มีความงดงามทุกฤดูกาล ระหว่างภูเขาหิน มีแม่น้ำสายหนึ่งไหลผ่าน กัดเซอะจนเกิดประติมากรรมมหัศจรรย์ ? อันเหลือเชื่อ ?ภูเขาหินจูบกัน? ที่นี่จึงได้ชื่อว่า Unseen in Chiangmai อีกที่หนึ่ง

 

อุทยานแห่งชาติออบหลวง

              ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีจุดเด่นที่ โตรกธาร และผาหิน  ที่ถูกลำน้ำแม่แจ่มกัดเซาะจนเกิด เป็นโตรกเขาน้ำเชี่ยวกรากรุนแรง ท้าทายนักล่องแก่งทั้งหลายให้มาร่วมผจญภัยไปตามสายน้ำแห่งนี้  นอกจากนี้  อุทยานแห่งชาติออบหลวง ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ ที่ต้องเดินข้ามสะพานออบหลวงเข้าสู่แหล่งโบราณคดี ที่ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ และภาพเขียนสี ก่อนประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำร้อนเทพพนม ที่มีน้ำพุร้อนธรรมชาติ อุณหภูมิสูงถึง 99 องศาเซลเซียส พวยพุ่งมากระทบน้ำเย็นใต้ดินจนเกิดไอร้อนคุอยู่ตลอดเวลา สภาพธรรมชาติอันงดงาม ของอุทยานฯออบหลวง เหมาะแก่กิจกรรมกลางแจ้งหลายประเภท ทั้งการเดินป่า ปั่นจักรยานเสือภูเขา พายเรือ และล่องเรือชมธรรมชาติ

 

วันเวลาที่แนะนำ

             อุทยานแห่งชาติออบหลวงสามารถเที่ยวชมได้ทั้งปี แต่ช่วงที่สวยงามที่สุดจะเป็นในช่วงฤดูแล้ง ราวเดือนมกราคมที่ป่าเต็งรังทั้งป่าจะเปลี่ยนสีสวยงามมาก