วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

สถานที่ท่องเที่ยว

เกาะบนทะเลเมฆ Unseen CM.
22 ตุลาคม 2555 BY Iyara
View 8659
ความเป็นสุดยอดแห่งขุนเขาดงดอย ในวันที่มีไอหมอก อิ่มเต็มท้องฟ้า เหนือทะเลเมฆที่สวยที่สุดแห่งนี้มีมุมมองหนึ่ง ที่เราจะเห็นยอดภูผาดันเมฆขึ้นมาตั้งตระหง่าน เป็นเกาะทะเลเมฆขาวเหมือนสำลี สวยงามเหนือจินตนาการจึงได้ชื่อว่าเป็น UNSEEN THAILAND ในดินแดนล้านนาเชียงใหม่

 

เกาะบนทะเลเมฆ    ดอยเชียงดาว

ข้อมูลทั่วไป ดอยเชียงดาว

        ดอยเชียงดาว  เป็นภูเขาสูงอันดับ 3 ของประเทศมีระดับความสูง 2,220 เมตร  แต่บางคนก็บอกว่าสูง 2,180 เมตร  บางคนก็บอกว่าสูง 2,300 เมตร ในเรื่องความสูงก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้  แต่ที่แน่ ๆ  มีความสูงเป็นอันดับที่  3 ตั้งอยู่ในอำเภอเชียงดาว   จังหวัดเชียงใหม่   ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่  เดินทางไปตามเส้นทางหลวงสายเชียงใหม่-ฝาง ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 72  หากนั่งรถผ่านไปตามเส้นทางดังกล่าวจะสังเกตเห็นเทือกเขาสูงชันทางด้านซ้ายมือนั่นล่ะ คือ ดอยหลวงเชียงดาว    ความเป็นสุดยอดแห่งขุนเขาดงดอย   ในวันที่มีไอหมอก อิ่มเต็มท้องฟ้า   เหนือทะเลเมฆที่สวยที่สุดแห่งนี้มีมุมมองหนึ่ง  ที่เราจะเห็นยอดภูผาดันเมฆขึ้นมาตั้งตระหง่าน   เป็นเกาะทะเลเมฆขาวเหมือนสำลี   สวยงามเหนือจินตนาการจึงได้ชื่อว่าเป็น  UNSEEN   THAILAND   ในดินแดนล้านนา

                สภาพของยอดเขา  เป็นเขาสูงตั้งอยู่อย่างโดดเด่นทางด้านทิศตะวันออกติดกับทุ่งนา   ทางด้านทิศอื่นติดกับเทือกเขาที่ไม่สูงนัก   บนเทือกเขาประกอบไปด้วยยอดเขาสูงหลายยอด   ที่สูงที่สุด คือ  ยอดดอยหลวงเชียงดาว  รองลงมา  คือ ยอดปิรามิด  ดอยสามพี่น้องดอยเหนือ  และยอดอื่นๆ  อีกหลายยอด   ที่ มีความสูงลดหลั่นกันไป  ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่บนเทือกดอยเชียงดาว  ระหว่างยอดเขาต่าง ๆ  นั้นมีที่ราบกระจายตัวอยู่ทั่วไป   ซึ่งเรียกว่าอ่างสลุง   ซึ่งเป็นที่ราบ เหมือนท้องกระทะ   สภาพป่าบนเทือกเขามีลักษณะเป็นป่าดิบเขากระจายตัวอยู่ทั่วไป ในหุบเขา   ซึ่งเป็นที่อาศัยของนกจำนวนมาก  มีทั้งชนิดหาง่าย และหายาก    ในบางช่วงของเส้นทางเดินจะต้องเดินผ่านป่า   ท่านจะได้ยินเสียงร้องให้บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติจริงๆ   นอกจากป่าดิบเขาจะเป็นที่อยู่ของนกต่างๆ  แล้ว    ยังเป็นที่เกาะอาศัยของมอส   และกล้วยไม้ป่าอีกมากมายหลายชนิด    ซึ่งบางชนิดมีให้เห็นเฉพาะบนยอดดอยนี้เท่านั้น     นอกจากนี้ยังมีต้นพญาเสือโคร่ง  หรือ ซากุระเมืองไทย    ขึ้นกระจายอยู่ทั่วไป   ช่วงที่มีดอกจะมองเห็นเป็นสีชมพูกระจายอยู่ทั่วไปในหุบเขา    ตามข้างทางที่ต้องเดินผ่านไปก็ยังมีออกดอกสวยงามให้ชื่นชม