วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

สถานที่ท่องเที่ยว

เวียงกุมกาม Unseen CM.
8 พฤศจิกายน 2555 BY Iyara
View 6890
เวียงกุมกาม เมืองโบราณที่ถูกฝังอยู่ใต้พื้นดิน ด้วยตะกอนของน้ำที่ไหลมาท่วมครั้งใหญ่ในสมัยโบราน เมื่อถึงกาลเวลาแห่งการค้มพบ เรื่องราวของเมืองแห่งนี้ได้นำมาเปิดเผย แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีต จึงนับได้ว่าเป็น Unseen อีกอย่างหนึ่งของล้านนาไทย

 

            เวียงกุมกาม เป็นเมืองโบราณที่พญามังราย (พ่อขุนเม็งราย) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1829 มีคูเวียงอยู่ 4 ด้านเพื่อไขแม่น้ำปิงให้ขังไว้ในคูเมือง   จากการสำรวจพบว่ามีโบราณสถานที่ปรากฏอยู่ในเวียงกุมกาม และใกล้เคียง 20 แห่ง ทั้งที่เป็นซากโบราณสถาน และเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่ โบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ วัดเจดีย์เหลี่ยม     วัดช้างค้ำ วัดน้อย วัดปู่เปี้ย วัดกู่ขาว วัดอีก้าง วัดหัวหนอง และ วัดปู่ซ้ง

         ปัจจุบันเวียงกุมกาม   ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเชียงใหม่ ประมาณกิโลเมตรที่ 3-4 ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำพูน) ในเขตตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี และอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำปิงด้านทิศตะวันออก การเดินทาง เข้าทางตู้ยามหนองหอยและตรงมาจนทะลุแยกเกาะกลางป่ากล้วยตรงต่อไปจนถึงตู้ยามเจดีย์เหลี่ยม

        การเที่ยวชมเวียงกุมภาม  สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี  มีช้าง และรถบริการให้เที่ยวชมเมืองเก่า  ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ทุกวัน  นอกจากนี้ยังมีรถจักรยานยนต์ ของ อบต.  ให้เช่าชม

        โดยสามารถเดินทางไปตามถนนเชียงใหม่ - ลำพูน  จากแยกดอนจั่น  ตรงมาทางสนามบิน  เลี้ยวซ้ายไปวันศรีบุญเรือง  มีป้ายบอกทางชัดเจน