วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ดอยหล่อ


อุทยานแห่งชาติแม่วาง


ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแจ่ม ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขาน-แม่วาง และป่าสงวนแห่งชาติป่าจอมทอง อยู่ในเขตอำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่วาง อำเภอจอมทอง กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 90,000 ไร่ หรือ 144 ตารางกิโลเมตร ปกคลุมด้วยป่าไม้ชนิดต่างๆ คือ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าเต็งรังผสม ป่าดิบเขา และป่าสนเขา สัตว์ที่พบเห็นได้แก่ สัตว์จำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบก ครึ่งน้ำ นก สัตว์น้ำ และผีเสื้อกลางวันๆ 

 อุทยานแห่งชาติแม่วางเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนของทิวเขาถนนธงชัย ที่ทอดตัวตามแนวเหนือ-ใต้ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 400-1,909 เมตร โดยมีดอยผาตั้งเป็นจุดที่สูงที่สุด นอกจากนี้ยังมียอดเขาต่างๆ ที่มีความสูงแตกต่างลดหลั่นกันมา เช่น ดอยโป่งสมิต สูง 1,547 เมตร ดอยหินหลวง สูง 1,518 เมตร ดอยห้วยหลวง สูง 1,415 เมตร ดอยแม่ลีบ สูง 1,311 เมตร ดอยขุนแม่ซา สูง 1,251 เมตร ดอยผาไล สูง 1,245 เมตร และดอยหน่อ สูง 1,120 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำสำคัญ 3 สาย ได้แก่ น้ำแม่แจ่ม น้ำแม่วาง น้ำแม่ตื่น ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำปิง


อุทยานแห่งชาติออบขาน

ได้มีหนังสือที่ กษ 0712.407/119 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2544 รายงานว่า พื้นที่รอบๆ อุทยานแห่งชาติออบขานและพื้นที่ใกล้เคียง ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 4 ป่า คือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขาน-แม่วาง อำเภอแม่วาง ป่าสงวนแห่งชาติป่าจอมทอง อำเภอจอมทอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม และป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง อำเภอสะเมิง มีสภาพป่าสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เห็นสมควรกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ  กรมป่าไม้ จึงได้มีคำสั่งที่ 1224/2544 ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ให้คณะทำงานประกอบด้วย นางดวงดาว เตชะวัฒนาบวร นักวิชาการป่าไม้ 7ว ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชติออบขาน นายธิติพัทธิ์ โพธิ์รักษา เจ้าพนักงานป่าไม้ 5 ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ นายภานุวัฒน์ นันทิสันติกุล เจ้าพนักงานป่าไม้ 5 ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ไปดำเนินการสำรวจเบื้องต้นพื้นที่ดังกล่าว และกรมป่าไม้ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ที่ทำการสำรวจว่า พื้นที่ที่สมควรอนุรักษ์และจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ อยู่ในท้องที่ตำบลแม่นาจร ตำบลแม่แดดน้อย และตำบลแจ่มหลวง อำเภอแม่แจ่ม ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง ตำบลสันติสุข ตำบลยางคราม และตำบลดอยหล่อ กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขาน-แม่วาง และป่าสงวนแห่งชาติป่าจอมทอง รวมพื้นที่ 437,500 ไร่ หรือ 700 ตารางกิโลเมตร  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติต่อไป


วัดพระธาตุดอยน้อย

ตั้งอยู่ที่ตำบลดอยหล่อ อำเภอจอมทอง ตามทางหลวงหมายเลข 108 ระหว่างกิโลเมตรที่ 43-44 หากมาจากเชียงใหม่จะอยู่ฝั่งซ้ายมือ ตามประวัติว่าสร้างโดยพระนางจามเทวีเมื่อครั้งที่เสด็จมาครองเมืองลำพูนตามคำเชิญของสุเทวฤาษีประมาณ เมื่อปี พ.ศ. 1201วัดพระธาตุดอยน้อยนี้ ก็สร้างมาแล้ว 1347 ปี โบราณสถานและโบราณวัตถุที่พบ ได้แก่ พระบรมธาตุ โข่งพระ (กรุพระ) โบสถ์ วิหาร และพระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก ทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่มากมาย บริเวณวัดตั้งอยู่บนภูเขาติดลำน้ำปิง มองเห็นทิวทัศน์โดยรอบทุกทิศ มีบันไดนาคขึ้นไป 241 ขั้น


พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศวร์

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศวร์แห่งนี้ ถือกำเนิดโดย "คุณปัณฑร ทีรคานนท์" โดยเริ่มจากการที่เป็นผู้ที่เคารพนับถือพระคเนศอยู่แล้วเป็นการส่วนตัว จึงได้สะสมรูปเคารพพระคเนศในอิริยาบถต่างๆมานานกว่า 30 ปี และระหว่างนั้นก็มีเพื่อนฝูง คนรู้จักที่เคารพนับถือพระพิฆเนศวร์มาขอชมบ่อยครั้ง คุณปัณฑร จึงเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้ที่สนใจทั่วไปได้เข้าชม และเข้ามาค้นคว้าศึกษาหาความรู้ต่อไป หากใครอยากจะศึกษาเรื่องราวของ พระพิฆเนศ อย่างชนิดเจาะลึก ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปถึงประเทศอินเดีย เพราะในเมืองไทยโดยเฉพาะที่นี่ มีผู้ชำนาญการด้านนี้ที่จะคอยให้คำตอบท่านได้อย่างครบถ้วน มีงานประติมากรรมรูปเคารพ ที่รวบรวมมาจากประเทศต่างๆ มากกว่า 1,000 ชิ้นเลยทีเดียว

พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศนี้ตั้งอยู่ ที่ 277 หมู่ 10 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ หากขับรถไป ให้ขับรถไปบนถนนเชียงใหม่-ฮอด อยู่กิโลเมตรที่ 35 กลับรถแล้วเลี้ยวเข้าซอยไปอีก 5.5 กิโลเมตร พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดทุกวันตั้งแต่ 9.00 - 17.00น.  เมื่อเข้าเขตอำเภอดอยหล่อ เลี้ยวกลับรถขวามือตรงหน้าปั๊มบางจาก ย้อนกลับลงมานิดเดียวไม่ถึง 50 เมตร จะมีทางเลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้าน เป็นถนนลาดยางอย่างดี ระยะประมาณ 5  กิโลเมตรก็ถึงพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศวร์ด้านซ้ายมือ เป็นลักษณะกำแพงก่ออิฐแดงไม่ฉาบปูน ปกคลุมไปด้วยร่มไม้ใหญ่น้อย ดูเงียบสงบ และไม่เก็บค่าเข้าชม มีลานจอดรถบริการแม้จะไม่กว้างนัก แต่ถ้าเต็มก็สามารถออกมาจอดริมถนนได้ยาวเหยียดทั้งซ้ายขวา ห้องน้ำสะอาดใช้ได้ มีมุมกาแฟเครื่องดื่มบริการ  เมื่อลอดผ่านซุ้มเข้าไปซ้ายมือเป็นอาคารห้องกระจกที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปสักการบูชาพระพิฆเนศ มีเครื่องหอมเครื่องบูชาจำหน่าย ขณะที่มองตรงเข้าไปเห็นอาคารที่เป็นเทวาลัยเด่นชัด  เดินแยกออกมาทางด้านขวา เห็นจุดทำพิธีกรรมที่ระบุทุกเช้าวันอาทิตย์จะมีสาธิตที่นี่ ใครที่อยากไปทำพิธี ต้องไปตอนเช้าๆวันอาทิตย์เท่านั้น เดินต่อมาอีกหน่อยเป็นอาคารสองหลัง โถงกว้างหลังใหญ่พร้อมเก้าอี้เรียงแถวนั่งจำนวนหนึ่ง ดูกว้างขวางมาก น่าจะเป็นที่ประกอบพิธีกรรม ส่วนอาคารหลังย่อมจุดนี้ประดิษฐานพระพิฆเนศอีกปางนึง  ในประเทศไทยมีการนับถือพระคเนศและบูชาในฐานะเทพสำคัญด้านต่างๆ กันมาก จึงมีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชพิธีในราชสำนักไทย ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก(รัชกาลที่1) ได้แก่ พระราชพิธีบรมราชาภิเศก พระราชพิธีตรียัม พวายตรีปวาย และพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างเผือก เป็นต้น


วัดม่อนห้วยแก้ว

 วัดม่อนห้วยแก้ว  เป็นวัดที่สร้างมาได้หลายสิบปีมาแล้ว  มีเนื้อที่  70  ไร่  อยู่ห่างจากเชียงใหม่ประมาณ  45  กิโลเมตร  วัดนี้มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ  การอนุรักษ์ป่าไม้  การปลูกป่าแบบผสมผสาน  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งน่าสนใจมาก เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการปลูกรักษาพรรณไม้ตามธรรมชาติ  และตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  บ้านโบราณล้านนา


วัดสิริมังคลาจารย์ 

มีเนื้อที่ทั้งหมด 33 ไร่ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 13 บ้านสิริมังคลาจารย์ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ฐานะของวัดเป็นวัดราษฎร์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวัด ตั้งแต่พุทธศักราช 2482 เนื่องจากเมื่อเริ่มก่อสร้างวัดในปีพุทธศักราช 2509 นั้น พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ ดร.พระราชพรหมาจารย์(พระอาจารย์ทอง สิริมงคโล)ได้เลือกสถานที่ก่อสร้างวัด ปรากฏว่าสถานที่ก่อสร้างวัดสิริมังคลาจารย์นี้เป็นสถานที่วัดเก่าตกสำรวจที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2482 โดยมีหลักฐานรับรองจากเจ้าคณะปกครองฝ่ายสงฆ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ดังนั้นกรมการศาสนาจึงได้นำวัดสิริมังคลาจารย์ขึ้นทะเบียนวัดโดยให้กลักฐานการตั้งวัดตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2482

วัดสิริมังคลาจารย์ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่9 กุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช 2516 ปัจจุบันมีถาวรวัตถุเสนาสนะอันมั่นคง ประกอบด้วย พระวิหาร พระอุโบสถ พระเจดีย์ ศาลาบำเพ็ยบุญ โรงฉันท์ของพระภิกษุสงฆ์ หอสงฆ์น้ำพระธาตุ กุฏิพระสงฆ์ 7 หลัง ศาลาจัตุรมุขสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสรณ์ (พิพิธภัณฑ์สมเด็จย่า)มีภิกษุอยู่จำพรรษาตลอดมา ดังปรากฏรายนามเจ้าอาวาสตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2482 จนถึงปัจจุบันดังนี้


1. พระบุญลือ นรินโท พ.ศ.2482-2500

2. พระดวงจันทร์(ไม่ทราบฉายานาม) พ.ศ.2501-2520

3. พระอธิการทองสุข จนทโชโต พ.ศ.2521-2529

4. พระบุญส่ง(ไม่ทราบฉายา) พ.ศ.2530-2531

5. พระสุเทพ สุเทโว พ.ศ.2532-2533

6. พระอธิการบุญหลั่น ถิรจิตโต พ.ศ.2534-2536

7. พระครูใบฏีกาสุพจน์ จนทสโร พ.ศ.2537-2545

8. พระประทวน อภโย พ.ศ.2546-ปัจจุบัน

 

ผาช่อ Grand Canyon

"ผาช่อ" คืออีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอุทยานแห่งชาติแม่วาง อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลยางคราม กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยหน้าผาแห่งนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติอันแสนน่าทึ่ง ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็นได้เป็นอย่างมาก

โดยหน้าผาเกิดจากตะกอนแม่น้ำปิง ซึ่งเป็นทางเดินของสายน้ำปิงเมื่อหลายพันปีแล้ว และได้เปลี่ยนทิศทางไปทำให้ตะกอนเกิดการก่อตัวเป็นชั้นๆ มีลวดลายที่สวยงามและมีขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 30 เมตร มีอาณาบริเวณกว้าง ลวดลายวิจิตรพิสดาร ซึ่งหาชมได้ยาก

นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงผาช่อ ภายในอุทยานฯ ยังมียังมีเส้นทางเดินป่าชมทัศนียภาพที่สวยงาม รวมถึงน้ำตกอีกหลายแห่ง เช่น น้ำตกขุนป๊วย น้ำตกม่านฟ้า น้ำตกโป่งน้อย น้ำตกโป่งสมิด ฯลฯ

การเดินทาง

ผาช่อตั้งอยู่ภายในบริเวณอุทยานแห่งชาติแม่วาง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ หากเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ ให้ไปตามทางหลวงหมายเลข 108 (เชียงใหม่ – ฮอด) ระยะทาง 21 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปอำเภอแม่วางตามถนน รพช.12039 และถนน รพช. 10240 (แม่วิน – บ่อแก้ว) ระยะทางราว 36 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วาง เป็นถนนลาดยางอย่างดีตลอดเส้นทาง)

 
"กว่างชน-ชนกว่าง" งานของดีดอยหล่อที่จัดขึ้นทุกปี ในช่วงปลายเดือนกันยายน ซึ่งเป็นที่สนใจของผู้คนในอำเภอ ดอยหล่อและพื้นที่ใกล้เคียง มีทั้งการประกวดกว่างชน ทั้งประเภทดุเดือด และประเภทสวยงามรุ่นใหญ่และรุ่นเล็ก สำหรับ กว่างดอยหล่อมีชื่อเสียงในด้านความอดทนแข็งแกร่ง พูดกันว่าเป็นกว่างที่ผ่านความลำบากในการขุดหินขุดทรายขึ้นมา จึงมีความอดทน เป็นเลิศ เมื่อใครได้กว่างดอยหล่อมาเลี้ยงไว้ชน จึงมั่นใจได้ว่ามีกว่างที่ดีและอดทน เมื่อถึงฤดูเล่นกว่างมาถึงนักเล่นกว่างจากหลายพื้นที่ จึงแสวงหากว่างดอยหล่อมาเลี้ยง บางคนถึงกับเดินทางมาที่บ้านดอยหล่อ เพื่อหากว่างชนดอยหล่อ
 1.  

  แหล่งท่องเที่ยวอำเภอดอยหล่อ

  www.sri.cmu.ac.th/~localdevelop/index.php?... - แคช
  แหล่งท่องเที่ยวอำเภอดอยหล่อ. วัดสิริมังคลาจารย์. ประวัติวัดสิริมังคลาจารย์ เดิมชื่อว่า วัดปากทางเจริญ สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2509 โดยมีท่านปลัดทอง ...
 2.  

  อำเภอดอยหล่อ - วิกิพีเดีย

  th.wikipedia.org/wiki/อำเภอดอยหล่อ - แคช
  อำเภอดอยหล่อ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ แยกพื้นที่ออกจากอำเภอจอมทอง ในอดีตเป็นอำเภอเล็ก ๆ ที่มีหมู่บ้านกระจายตามถนนสายเชียงใหม่-ฮอด แต่ในปัจจุบัน ...

  อุทยานแห่งชาติแม่วาง ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่

  21 ต.ค. 2010 – ท่องเที่ยวไทย,เว็บบอร์ด ท่องเที่ยว,แหล่งท่องเที่ยว, ข้อมูลท่องเที่ยว, ... และป่าแม่วาง อยู่ในเขตท้องที่ตำบลสันติสุข ตำบลยางคราม ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ ตำบลบ้านหลวง ... แผนที่. ติดต่อสอบถาม อุทยานแห่งชาติแม่วาง ต.สันติสุข ดอยหล่อ จ.

   

  สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอดอยหล่อ - จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

  chiangmaiprovince.com/prefecture/doi-lo/doi-lo-attractions/ - แคช
  เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์รวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม ... พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ นี้ตั้งอยู่ ที่ 277 หมู่ 10 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ...