วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

เวียงแหง

อำเภอ เวียงแหง

 

การเดินทาง

 

การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ และแยกซ้ายที่เมืองงายเข้าทางหลวง ๑๓๒๒ ระยะทาง ๗๒ กิโลเมตร

 

สถานที่ท่องเที่ยว

 

 

  อำเภอเวียงแหง

เป็นเมืองที่อยู่ติดชายแดนไทยพม่า มีคนหลายเชื้อชาติอยู่ด้วยกันอย่างสันติ ทั้งชาวเขา ไทยใหญ่ จีนฮ่อ แต่ละกลุ่มต่างก็ยังดำรงชีวิตตามขนบธรรมเนียมเดิมของตนเอง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่จะปลูกข้าว เพราะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบกว้างใหญ่ใจกลางหุบเขา ชาวบ้านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเพราะความเจริญยังแพร่มาไม่มากนัก เนื่องจากการสัญจรไปมาต้องผ่านเส้นทางคดเคี้ยวสูงชัน เลาะขุนเขาหลายลูกกว่าจะเข้าถึงได้ ปัจจุบันพึ่งมีถนนลาดยางตัดเข้าถึง จึงเหมือนเป็นการเปิดอำเภอนี้สู่โลกภายนอกอย่างแท้จริง

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยคำ เนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณดอยคำและทรงมีพระราชดำริให้จัดทำ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โดยใช้หลักการ 3 อ.คือ อิ่ม อุ่น และอุดมการณ์ มีราษฎรที่เข้าร่วมโครงการทำหน้าที่เป็นยามรักษาชายแดน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และศึกษารูปแบบหรือแนวทางให้คนอยู่กับป่าได้อย่างกลมกลืนโดยไม่ทำลายป่า

 

 

ถ้ำโบราณ

ตั้งอยู่ที่ บ้านลีซอแม่แตะ ต.เมืองแหง เป็นถ้ำของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ หรือ ยุคหินกลางอายุประมาณ 5,000 ปี มีความลึกประมาณ 69 เมตร และพบขวานหินกะเทาะฝังอยู่บริเวณปากถ้ำและภายในถ้ำ รวม 8 อัน อายุประมาณ 4,000-5,000 ปี พบว่าอยู่ในยุคโคบินเนียน หรือ ยุคหินกลาง

 

 

บ้านเปียงหลวง

อยู่ติดชายแดนไทย - พม่า มีด่าน ช่องหลักแต่ง เป็นด่านชั่วคราวที่เปิดการค้าขาย ชายแดนในระดับท้องถิ่น ในยามเหตุการณ์สงบด่านจะเปิดให้ชาวบ้านในละแวกข้ามมาค้าขายกันได้ ชาวบ้านในตำบลนี้เป็นจีนฮ่อและไทยใหญ่ โดยชาวจีนฮ่อนั้นอพยพเข้ามาในสมัยเจียงไคเช็คเป็นประธานประเทศ แต่ก็ยังไม่ละทิ้งวัฒนธรรมเดิม ทุกคนจะเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมตอนเย็นโดยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลไต้หวัน

 

พระบรมธาตุแสนไห

อยู่ที่ตำบลเมืองแหง จากบ้านเมืองายเข้ามา 55 กิโลเมตร เชื่อกันว่าสร้างมาตั้งแต่ สมัยพุทธกาลแต่มา ได้รับการบูรณะในพ.ศ. 2457 เป็นปฏิมากรรมผสมระหว่างพม่า และล้านนาไทย ซึ่งการก่อสร้างทับพระธาตุเดิมที่มีขนาดเล็ก โดยของใหม่มีสันถาร 8 เหลี่ยม สันนิษฐานว่าที่นี่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครั้งยกทัพ ไปยังเมืองอังวะของพม่าเมื่อปี พ.ศ. 2147 หลังจากประชุมพลที่เมืองงาย จึงเสด็จไปทางเมืองห้างหลวงซึ่งน่าจะเป็นเมืองแหงในปัจจุบันเพราะมีคูเมืองล้อมยาวกว่า 2 กิโลเมตร และเป็นเมืองเดียวที่อยู่ระหว่างเมืองงายกับเมืองอังวะของพม่า เชื่อว่าพระองค์น่าจะเสด็จมาพักทัพที่พระบรมธาตุแห่งนี้และสร้างบ่อน้ำใช้ส่วนพระองค์ และช้างศึกตรงบริเวณด้านหน้าเนินเขาที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ ชาวบ้านเรียกว่าบ่อน้ำช้าง ประเพณีที่สำคัญของวัดนี้ คือ งานสรงน้ำพระบรมธาตุ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปีไร่ช้างขาว

ตั้งอยู่ ที่ 354 หมู่ 2 บ้านกองลม ต.เวียงแหง อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 150 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง โดยรถยนต์ พื้นที่ของไร่ช้างขาว อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 700 เมตร อาการค่อนข้าเย็นสบายตลอดทั้งปี พืชที่ปลูกเป็นพืชผัก เช่น พริกชี้ฟ้า กะหล่ำม่วง ไม้ผล เช่น ส้มสายน้ำผึ้งและโชกุน ประมาณ 200 ไร่ (เฉพาะพริก) พริกที่ปลูกมีหลากหลายพันธุ์ตามความต้องการ ของท้องตลาด ซึ่งปัจจุบันทางไร่ได้พัฒนาการผลิตพริกสดเพื่อลดการใช้สารเคมีหรือการผลิต แบบชีวภาพและการผลิตที่ปลอดสารพิษเพื่อการส่งออกไปขาย ตลาดแถบยุโรป ซึ่งมีการตรวจสารเคมีที่เข้มงวดมาก นักท่องเที่ยวสามารถแวะชมไร่ และมีบ้านพักบริการ

 

วัดฟ้าเวียงอินทร์

ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบไทยใหญ่ อยู่ที่บ้านหลักแต่งตรงชายแดนไทย - พม่าพอดีสมัยก่อนบริเวณบ้านหลักแต่งนี้ถือเป็นเขตอิทธิพลของขุนส่า อาณาเขตของวัดนี้จึงนับเป็นดินแดนเดียวกันแต่เมื่อขุนส่ามอบตัวแก่ รัฐบาลทหารพม่า ดินแดนวัดถูกแยกเป็นสองส่วน มีเจดีย์สีเหลืองทองอร่ามอยู่ในแดนไทย และจะมองเห็นหลังคาโบสถ์สีแดงทรงไทยใหญ่อยู่ในฝั่งพม่า ด้านหลังเป็นศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชชาวบ้านจะให้ความเคารพมาก และที่เชิงเขาด้านหลังเป็นสุสานนายพลโมเฮงอดีตผู้นำชาวไทยใหญ่ที่นี่

 

 

 1. สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเวียงแหง :: แนะนำการท่องเที่ยวเชียงใหม่, ที่พัก ร้าน ...

  www.lannafood.com/travel_city12.php - แคช
  การเดินทาง ใช้เส้นทางเชียงใหม่-ฝาง ประมาณ 67 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าหน่วยงานฯ อีกประมาณ 21 ... สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเวียงแหง ห่างจากตัวเมือง 150 กิโลเมตร ...
 2.  

  อำเภอเวียงแหง ข้อมูลท่องเที่ยวอำเภอเวียงแหง แผนที่รูปภาพอำเภอเวียงแหง

  www.hotsia.com/chiangmai/433.shtml - แคช
  http://www.hotsia.com > จังหวัดเชียงใหม่ > อำเภอเวียงแหง ... ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น ... ที่ผู้มาพักสามารถเดินทางไปยังย่านธุรกิจและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งของ เชียงใหม่ ...
 3.  

  อำเภอเวียงแหง - วิกิพีเดีย

  th.wikipedia.org/wiki/อำเภอเวียงแหง - แคช
  แผนที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นอำเภอเวียงแหง. พระธาตุแสนไหเป็นศรี ... อำเภอเวียงแหง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ... 4 พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ; 5 สถานที่ท่องเที่ยว; 6 อ้างอิง ...
 4.  
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095
  กื้ดช้าง อ.แม่แตง
  053 263 910

  อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

 5.  
  ถนนอบจ. ชม. 3232
  เชียงดาว อ.เชียงดาว
  053 261 466

  อุทยานแห่งชาติเชียงดาว

 6.  
  แม่นะ อ.เชียงดาว
  053 261 466

  อุทยานแห่งชาติเชียงดาว

 7.  
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095
  เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเวียงใต้

 8.  
  Tesban 1 Rd.
  อ.ปาย, จ.แม่ฮ่องสอน
  089 559 6267

  PAI ZIP LINE ADVENTURE

  www.darlingthailand.com/
 9.  

  .เวียงแหง จ.เชียงใหม่ แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท

  www.holidaythai.com › ... › ประเทศไทย › จ.เชียงใหม่ - แคช
  อำเภอเวียงแหง เป็นเมืองที่อยู่ติดชายแดนไทยพม่า ... แหล่งท่องเที่ยวใน .เวียงแหง จ.เชียงใหม่... จากเวียงแหงรถออกตรงหน้าตลาด เวลา 7.00, 8.00 และ 15.00 น.
 10.  

  แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเวียงแหง

  www.sri.cmu.ac.th/.../index.php?option=com... - แคช
  แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเวียงแหง ... พอรุ่งขึ้นวันใหม่มีชาวกระเหรี่ยง (ยาง, ปากาญอ) ได้นำข้าวปลาโภชนาอาหาร พร้อมกับแตงโมลูกหนึ่งมาถวายพระพุทธองค์ ...
 11.  

  สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเวียงแหง - จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

  chiangmaiprovince.com/prefecture/.../wiang-haeng-attractions/ - แคช
  เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์รวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ...สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านเวียงแหง ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ...
 12.  

  เวียงแหง - ข้อมูลอำเภอ-สถานที่ท่องเที่ยว-ติดต่อราชการ

  www.amphoe.com/menu.php?am=165&pv=13&mid=1 - แคช
  ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว · เทศกาลสำคัญของอำเภอ ... ดูแผนที่อำเภอ คลิกที่นี่ ] ... ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ, หมู่ 3 ถนนร่วมใจ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่. หมายเลข ...
 13.  

  อำเภอเวียงแหง เที่ยวเวียงแหง แผนที่เวียงแหง

  www.dooasia.com/tumbon/ap5020.shtml