วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

สารภี

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว

 

เวียงกุมกาม

 

เวียงกุมกาม เป็นเมืองโบราณ ที่พญามังราย (พ่อขุนเม็งราย) ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1829โดยโปรดให้ขุดคูเวียงทั้ง 4 ด้าน ไขน้ำแม่ปิงให้ขังไว้ ในคูเมืองโบราณสถานที่ปรากฏอยู่ในเวียงกุมกามและใกล้เคียง เป็นเวียง (เมือง) ทดลองที่สร้างขึ้น ก่อนที่จะมาเป็นเมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีระยะห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร จากการสำรวจพบว่ามีอยู่มากกว่า 40 แห่ง ทั้งที่เป็น ซากโบราณสถาน และเป็นวัดที่มีพระสงฆ์โบราณสถานที่สำคัญ ได้ แก่วัดเจดีย์เหลี่ยม วัดช้างค้ำและซากเจดีย์วัดกุมกาม วัดน้อย วัดปู่เปี้ย วัดธาตุขาว วัดอีค่างซึ่งรูปแบบทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมนี้ มีทั้งแบบรุ่นเก่าและสมัยเชียงใหม่ รุ่งเรืองปะปนกันไป โดยเฉพาะที่วัดธาตุขาวนั้น มีเรื่องเล่าของ พระนางอั้วมิ่งเวียงไชย พระมเหสีของพญามังราย พระนางได้มาบวชชีที่นี่ แล้วก็ได้สิ้นพระชนม์ที่นี่ด้วย สาเหตุก็คือพญามังรายได้มีพระมเหสีพระองค์ใหม่ เมื่อครั้งยกทัพไปตีพม่า พม่ายอมสวามิภักดิ์และถวายพระธิดาปายโคมาเป็นมเหสี แต่สิ่งนี้ทำให้พระนางอั้วมิ่งเวียงไชยทรงเสียพระทัยมาก เนื่องจาก พระนาง และ พญามังราย ได้เคยสาบานกันในขณะที่พำนักอยู่ในเมืองเชียงแสนว่า จะมีมเหสีเพียงแค่พระองค์เดียว พระนางจึงเสียพระทัยมาก จึงตัดสินใจไปบวชชี และ ยังมีเรื่องอีกว่า สาเหตุที่พญามังรายสวรรคตอสนีบาตในระหว่างที่ทรงเสด็จไปตลาดนั้น ก็เพราะสาเหตุนี้

 

วัดพระนอนป่าเก็ดถี่

เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของตำบลยางเนิ้ง ตั้งอยู่ที่บ้านป่าเก็ตถี่ หมู่ที่ 4 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และมีพระนอนของพระพุทธปฎิมากร ในวัดพระนอนป่าเก็ตถี่ ที่สำคัญ ได้แก่ 1) เป็นปูชนียสถาน ที่มีพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าสถิตย์อยู่ 2) มีเขี้ยวยักษ์ฝั่งที่ในหมอนพระ หรือ "ยักษ์ที่รักษาทำให้" 3) มีศิลปะที่สร้างขึ้นในยุคทองของ นางจามเทวี 4) เป็นพระนอนแห่งเดียวที่นอนในท่าปรินิพาน พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงประทานชื่อว่า "พระนอนแสนสุข"

 

วังมัจฉาพญาชมพู

ตั้งอยู่ในเขตหมู่ 2 บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู อำเภอสารภี มีการเลี้ยงปลาประมงน้ำผ่าน (เขตอภัยทาน) ปรับปรุงสภาพเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อน มีสวนสัตว์ขนาดย่อมประมาณ 500 เมตร มีปลาชุกชุมมากบริเวณหน้าวัดพญาชมภู

 

 

 1. อำเภอสารภี ธนาคารในอำเภอสารภี แผนที่สารภี - เที่ยวสะใจ

  www.hotsia.com/tumbon/ap5019.shtml - แคช
  Hotsia เที่ยวสะใจ รูปภาพของอำเภอสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จาก google ...เที่ยวสะใจ สารภี ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดสารภี โรงเรียนสารภี ร้านอาหาร แผนที่ ...
 2.  

  อำเภอสารภี - วิกิพีเดีย

  th.wikipedia.org/wiki/อำเภอสารภี - แคช
  อำเภอสารภีแผนที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นอำเภอสารภี. ต้นยางใหญ่ ลำไยหวาน เมืองโบราณเวียงกุมกาม พระนอนบวรงาม เชิดชูนามสารภี. ข้อมูลทั่วไป ...
 3.  

  อำเภอเมืองเชียงใหม่ - วิกิพีเดีย

  th.wikipedia.org/wiki/อำเภอเมืเชียงใหม่ - แคช
  แผนที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ ... ได้แก่ เมืองลำพูน หางดง สันกำแพง สารภีแม่ริม สันทราย สันป่าตอง ฯลฯ ... 5 สถานที่ท่องเที่ยว; 6 อ้างอิง; 7 แหล่งข้อมูลอื่น ...
 4.  
  107/156 m5 t .nongpuing
  sarapee
  053 322 200

  chiangmaidd

  www.chiangmaidd.com/
 5.  

  อำเภอ สารภี - ข้อมูลอำเภอ-สถานที่ท่องเที่ยว-ติดต่อราชการ

  www.amphoe.com/menu.php?mid=1&am=164&pv=13 - แคช
  ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว · เทศกาลสำคัญของ ... ดูแผนที่อำเภอ คลิกที่นี่ ] ... ยางเนิ้ง .สารภี จ.เชียงใหม่. หมายเลขโทรศัพท์, 0-5332-1253. หมายเลขโทรสาร, 0-5332-1253. เว็บไซต์ ...
 6.  

  แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสารภี

  www.sri.cmu.ac.th/~localdevelop/index.php?... - แคช
  ชื่อสถานที่ / แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอำเภอ. เวียงกุม ... เป็นเวียง (เมือง) ทดลองที่สร้างขึ้น ก่อนที่จะมาเป็นเมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ ...
 7.  

  สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอสารภี - จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

  chiangmaiprovince.com/prefecture/saraphi/saraphi-attractions/ - แคช
  เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์รวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม ... วัดโพธิมงคล หมู่ที่ 6 บ้านโพธิมงคล ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 ...
 8.  

  สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอสารภี - 2/2 - จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

  chiangmaiprovince.com/prefecture/saraphi/saraphi.../page/2/ - แคช
  เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์รวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท... วัดกุมกาม เป็นหนึ่งใน โบราณสถานในเวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ...
 9.  

  ตำบลไชยสถาน (ต.ไชยสถาน) อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ แผนที่ อาณาเขต ...

  chiangmaiprovince.com/maps/chiang-mai-thailand-1681/ - แคช
  ไชยสถาน) อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50140. ... เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์รวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท แผนที่ ...
 10.  

  แผนที่เชียงใหม่ - NovaBizz

  www.novabizz.com/Map/2.htm - แคช
  แผนที่เชียงใหม่; General Information; การเดินทาง; งานประเพณี; สถานที่ท่องเที่ยว ... 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอหางดง อำเภอแม่แตง อำเภอสารภี อำเภอสันกำแพง ...
 11.  

  อำเภอสารภี เที่ยวสารภี แผนที่สารภี

  www.dooasia.com/tumbon/ap5019.shtml - แคช
  Dooasia ท่องเที่ยว รูปภาพของอำเภอสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จาก google ชาวสารภี... สารภี ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง ที่พัก วัดสารภี โรงเรียนสารภี ร้านอาหาร แผนที่ ...