วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ฝาง

 

การเดินทางสู่ ดอยอ่างขาง ( ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง )

 

เส้นทางที่ 1 จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงสาย 107 เชียงใหม่-ฝาง เลี้ยวซ้ายทางแยกตำบลเมืองงาย ตรงเข้าเส้นทางหลวงสาย1178 ผ่านบ้านอรุโณทัยไปยังศูนย์ฯ

เส้นทางที่ 2 จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นทางหลวงสาย 107 เชียงใหม่-ฝาง ถึง กม. 137 แยกบ้านปางควาย เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงสาย 1249 ตรงไปประมาณ 25 กิโลเมตร

 

สภาพอากาศโดยทั่วไป 

มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 25 องศา มีอากาศหนาวเย็นในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 10-19 องศา ส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วงเดือนเมษายน ประมาณ 39 องศา 

 

สถานที่ท่องเที่ยว

 

ดอยอ่างขาง  

 เป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่งมีโครงการวิจัยผลไม้ ไม้ดอกเมืองหนาว งานสาธิตพืชไร่ พืชน้ำมัน โดยมุ่งที่หาผลิตผลที่มีคุณค่าพอที่จะทดแทนการปลูกฝิ่นของชาวเขา และทำการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมแก่ชาวเขาในบริเวณใกล้เคียง โดยมีชาวเขาเผ่าต่างๆ ได้แก่ เผ่ามูเซอดำ ปะหล่อง จีนฮ่อ และไทยใหญ่ นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมแปลงทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาว ได้แก่ ท้อ บ๊วย พลัม ฯลฯ พืชผักเมืองหนาว งานสาธิตพืชไร่ เช่น แคร์รอท ผักสลัดต่างๆ สวนสมุนไพร แปลงดอกไม้ เช่น คาร์เนชั่น กุหลาย แอสเตอร์ เบญจมาศ ฯลฯ โรงบรรจุผลไม้เพื่อส่งจำหน่ายและสหกรณ์ของโครงการ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศเหนือ 137 กม. แยกซ้ายเข้าไปอีก 25 กม. ดอยอ่างขางเป็นเทือกดอยสูงติดกับสันเขาพรมแดนประเทศพม่า จุดเด่นที่นักท่องเที่ยวไปเยือนดอยอ่างขางคือการไปเที่ยวชมดอกไม้เมืองหนาวภายโครงการฯ สถานีเกษตรดอยอ่างขางได้รับการจัดตั้งเมื่อปี 2512 ตาม แนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อวิจัยพืชเมืองหนาวเพื่อส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกทดแทนฝิ่นและหยุดการทำลาย ป่า ดอยอ่างขางมีลักษณะเป็นแอ่งที่ราบในหุบเขาลักษณะเหมือนท้องกะทะหรือเหมือน อ่าง อยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 1,400 เมตร ภายในโครงการมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาก เช่น แปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับกลางแจ้ง แปลงปลูกไม้ในร่ม แปลงทดลองกุหลาบ แปลงปลูกผัก แปลงปลูกผักในร่ม สวนท้อ สวนบ๊วย ป่าซากุระ ป่าเมเปิ้ล พระตำหนักอ่างขาง

 

บ่อน้ำร้อนฝา

      ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอฝางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 8 กิโลเมตร ในเขตตำบล บ้านปิน น้ำร้อนเกิดจากหินแกรนิตที่มีความร้อนเกือบเดือด หรือเดือดระหว่าง 90 -100 องศาเซลเซียส มีมากกว่า 50 แห่ง บ่อใหญ่มีไอน้ำพุ่งขึ้นสูงส่งกลิ่นกำมะถันกระจายไปทั่ว

 

     ขุมพลังธรรมชาติใต้พิภพ ที่ได้ปลดปล่อยโพยพุ่งออกมาเป็นน้ำพุร้อน ด้วยอุณหภูมิของน้ำร้อนในแต่ละบ่อตั้งแต่ 30-80 องศาเซลเซียส ทำให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมการต้มไข่ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติบ่อน้ำพุร้อน การชมน้ำพุร้อนขนาดใหญ่ซึ่งพุ่งขึ้นสูงประมาณ 30 เมตร กิจกรรมการอบตัว อาบน้ำแร่ การแช่เท้าหรือแม้กระทั่งการนั่งพักผ่อนชมทิวทัศน์บ่อน้ำพุร้อน

 

     บ่อน้ำพุร้อนในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ใครมาเที่ยวอำเภอฝางไม่ควรพลาด ด้วยน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีความร้อนสูงถึง 100 องศาเซลเซียส แต่บ่อน้ำพุร้อนโดยทั่วไปในบริเวณอุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 30 – 80 องศาเซลเซียส ซึ่งมีมากมายหลายสิบบ่อ ในเนื้อที่กว่าสิบไร่ เป็นจุดแวะพักอย่างดีสำหรับผู้ที่มาท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอฝาง                                                

    บ่อน้ำพุร้อนฝาง ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปกหรืออุทยานผ้าห่มปก ตำบลบ้านปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับที่ทำการอุทยานฯ มีพื้นที่ของบ่อน้ำร้อนถึงประมาณ 10 ไร่ด้วยกัน มีจำนวนบ่อน้ำพุร้อนอยู่ประมาณ 50 บ่อ อุณหภูมิแตกต่างกันไป อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 30-80 องศาเซลเซียส ในพื้นที่จะมีทางเดินที่ถูกสร้างไว้ให้นักท่องเที่ยวเป็นปูนที่ทำเลียนแบบไม้ เข้ากับสถานที่มากๆ โดยจุดที่น่าสนใจจะเป็นจุดที่น้ำพุร้อนพุ่งขึ้นมาสูงที่สุดในบ่อน้ำพุร้อนฝางโดยจะพุ่งออกมาเป็นช่วงๆ ประมาณ 30 นาทีต่อครั้ง สูงประมาณ 30-50 เมตรเลยทีเดียว และก็เป็นบริเวณที่อุณหภูมิของน้ำจะสูงมากด้วย                    

    น้ำร้อนในบ่อน้ำพุร้อนฝางเกิดจากการที่น้ำในชั้นใต้ดินไหลผ่านหินร้อนหลอมเหลวหรือที่เรียกกันว่าลาวาในบริเวณใกล้เปลือกโลก ทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูง เกิดแรงดันไหลผ่านตามรอยแยกใต้พื้้นดินขึ้นมา ทำให้เกิดเป็นน้ำร้อนไหลพุ่งขึ้นสู่หน้าดิน                        

สิ่งอำนวยความสะดวก  

บ่อน้ำพุร้องฝาง มีบริการค่อนข้างจะครบครันเพราะอยู่ใกล้กับที่ทำการอุทยานดอยฟ้าห่มปก มีร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ห้องน้ำหรือห้องสุขา สะอาดน่าใช้ และยังมีพื้นที่สำหรับกางเต็นท์ไว้ให้บริการ หรือบ้านพักของอุทยานก็มีแต่ต้องจองล่วงหน้าสำหรับในช่วงฤดูท่องเที่ยว 

การเดินทาง                                                           เดินทางจากอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าสู่อเภอฝาง โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 107 ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงกว่าๆ พอเข้าสู่อำเภอฝาง สังเกตุทางแยกด้านซ้ายมือ จะมีป้ายบอกทางไป น้ำพุร้อนฝาง และอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก เดินทางขึ้นไปประมาณ 10 กิโลเมตร ก็จะถึงบ่อน้ำพุร้อนฝาง

จุดชมวิวกิ่วลม

อยู่ทางด้านซ้ายมือก่อนถึงทางแยกซึ่งจะไปหมู่บ้านปะหล่องนอแลทางหนึ่ง และบ้านมูเซอขอบด้งทางหนึ่ง สามารถชมวิวได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและตก หรือทะเลหมอก มองเห็นทิวเขารอบด้านและหากฟ้าเปิดจะมองเห็นสถานีเกษตรหลวงอ่างขางด้วย

 

หมู่บ้านนอแล

ตั้งอยู่บริเวณชายแดนไทย – พม่า แต่เดิมคนกลุ่มนี้อยู่ในพม่าและพึ่งอพยพมาที่นี่ได้ประมาณ 15 ปี คนที่นี่เป็นชาวเขาเผ่าปะหล่องเชื้อสายพม่า ซึ่งมีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง นับถือศาสนาพุทธ ทุกวันพระผู้คนที่นี่หยุดอยู่บ้านถือศีล จากหมู่บ้านนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์สวยงามของธรรมชาติบริเวณพรมแดนไทย - พม่า

 

สวนส้มธนาธร เมืองที่เป็นต้นกำเนิดของส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง

สวนส้มธนาธรแห่งนี้ปลูกส้มมากกว่า 10 สายพันธุ์ แต่ที่รู้จักกันดี คือ ส้มสายน้ำผึ้ง ส้มฟรีมองต์ธนาธร ซึ่งบางพันธุ์มีขนาดเล็ก สามารถทานได้ทั้งเปลือก นอกจากนี้ที่สวนส้มธนาธรยังเปิดบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร แต่สวนส้มไม่ได้มีแต่ส้มเท่านั้นยังมีผักไฮโดรโพนิกส์เพื่อสุขภาพ ให้ได้ศึกษา วิธีการเพาะปลูก หรือเลือกชิมผักสลัดสดๆได้เลย และต้องห้ามพลาดกับน้ำส้มเย็นๆชื่นใจ 

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวในสวนส้มแบบสบายๆ ด้วยพาหนะที่ชื่อว่ารถเรื่อสำหรับหมู่คณะ และรถกอล์ฟที่ไว้บริการสำหรับคนที่ต้องการ ความเป็นส่วนตัว พร้อมกับผู้ดูแลที่คอยให้คำแนะนำ หรือตอบปัญหาเกี่ยวกับการปลูกส้มด้วย 

สวนส้มธนาธร เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. 

สำนักงานใหญ่ สวนส้มธนาธรตู้ ปณ.72 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

โทรศัพท์(053) 346554-6, (053)883392-7, (053)883420-2
โทรสาร (053) 346598

 

 

อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง

ข้อมูลทั่วไป     

อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเขตท้องที่ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะภูมิประเทศสลับซับซ้อน เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแดนลาว เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ สัตว์ป่าและของป่าหลายชนิด มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่งดงาม เช่น ถ้ำห้วยบอน บ่อน้ำร้อน น้ำพุร้อน ห้วยแม่ใจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ และสามารถเดินทางเข้าไป เที่ยวได้โดยสะดวกสบาย มีเนื้อที่ประมาณ หรือ 327,500 ไร่ หรือ 524 ตารางกิโลเมตร

ความเป็นมา : ในปี พ.ศ. 2511 สำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจและดำเนินการตกแต่งให้เป็น สถานที่พักผ่อนในเขตท้องที่ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาปี พ.ศ. 2524 กรมป่าไม้ได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็น วนอุทยานบ่อน้ำร้อนพ.ศ. 2531

 

ส่วนอุทยานแห่งชาติได้จัดเจ้าหน้าที่ของส่วนอุทยานแห่งชาติ มารับงานวนอุทยาน บ่อน้ำร้อนฝาง เพื่อดำเนินการสำรวจและจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติลุ่มน้ำฝางเขตท้องที่อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ชื่อว่า อุทยานแห่งชาติแม่ฝางมีเนื้อที่ประมาณ 524 ตารางกิโลเมตร หรือ 237,500 ไร่ ตามที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติในคราวประชุมครั้งที่ 2/2537 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2537 เห็นชอบให้กรมป่าไม้ดำเนินการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าลุ่มน้ำแม่ฝางในท้องที่ ตำบลแม่อาย ตำบลแม่สาว ตำบลมะลิกา ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย ตำบลโป่งน้ำร้อน ตำบลม่อนปิ่น ตำบลเวียง ตำบลแม่สูน ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง และตำบลปงตำ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ที่ นร 0204/12952 ลงวันที่ 27 กันยายน 2542 แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างพระราช-กฤษฎีกากำหนดบริเวณดังกล่าวข้างต้นแล้ว และได้แก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งแจ้งว่าพื้นที่ที่จะกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 213 (พ.ศ. 2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 การทับซ้อนดังกล่าวสมควรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้ดำเนินการออกกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติในส่วนที่ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายสองฉบับ ซึ่งมีสาระสำคัญคล้ายคลึงกันในพื้นที่เดียวกัน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีหนังสือที่ กษ 0712.3/15437 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2543 มีความเห็นให้ดำเนินการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดดังกล่าว สำหรับการเพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ทับซ้อนกับพื้นที่ที่จะกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติเห็นควรดำเนินการหลังจาก พระราชกฤษฎีกากำหนดพื้นที่อุทยานแห่งชาติประกาศใช้แล้ว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ที่ นร 0204/1169 ลงวันที่ 6 กันยายน 2543 แจ้งว่า ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดดังกล่าว และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 117 ตอนที่ 81 ก วันที่ 4 กันยายน 2543 ให้ที่ดินป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง ในท้องที่ตำบลแม่อาย ตำบลแม่สาว ตำบลมะลิกา ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย ตำบลโป่งน้ำร้อน ตำบลม่อนปิ่น ตำบลเวียง ตำบลแม่สูน ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง และตำบลปงตำ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2543

 

 ลักษณะภูมิประเทศ

   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนซึ่งเป็นเทือกเขาแดนลาว ระดับความสูงในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ฝางประมาณ 400-2,285 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยมีภูเขาที่สำคัญคือ ดอยผ้าห่มปก ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ดอยปู่หมื่น ดอยแหลม ดอยอ่างขาง อันเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำฝาง พื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ฝางเป็นแนวเทือกเขาแดนลาว จากอำเภอฝางถึงอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขตพื้นที่ทิศเหนือจดสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า ทิศใต้จดอุทยานแห่งชาติเชียงดาว ในเขตท้องที่ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ทิศตะวันออกจด 5 ตำบลของอำเภอฝาง คือ ตำบลเวียง ตำบลโป่งน้ำร้อน ตำบลม่อนปิ่น ตำบลแม่สูน และตำบลแม่งอน 4 ตำบลของอำเภอแม่อาย คือ ตำบลมัลลิกา ตำบลแม่อาย ตำบลแม่สาว และตำบลท่าตอน และ 2 ตำบลของอำเภอไชยปราการ คือ ตำบลหนองบัว และตำบลปงตำ ทิศตะวันตกจดสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า

ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพอากาศโดยทั่วไปนั้นมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 25 องศาเซสเซียล มีอากาศหนาวเย็นในช่วง เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 14-19 องศาเซสเซียล ส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในเดือนเมษายน ประมาณ 39 องศาเซสเซียล และมีฝนตกชุกช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 1,184 มิลลิเมตร

พืชพรรณและสัตว์ป่า

สภาพป่าโดยทั่วไปยังเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก ประกอบด้วย ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าสนเขา ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ซึ่งมีพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ตะเคียน ตะแบก มะไฟป่า จำปีป่า มณฑาดอย อบเชย ตะแบก สัก และก่อชนิดต่างๆ ฯลฯ ที่สำคัญยังมีพรรณไม้ที่หายากของเมืองไทย อาทิ เทียนหาง พิมพ์ใจ และบัวทอง ซึ่งสามารถพบเห็นได้ตามบริเวณดอยผ้าห่มปก

ด้วยสภาพป่าเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ซึ่งติดต่อกับพื้นที่ของประเทศพม่า จึงทำให้มีสัตว์ป่าต่างๆ ย้ายถิ่นเข้ามาอยู่เป็นประจำ อีกทั้งป่ายังมีความอุดมสมบูรณ์ จึงชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด เช่น เก้ง กวางป่า หมี หมูป่า เสือไฟ หมาไม้ หมีควาย หมาไน รวมทั้งนกปีกแพรสีม่วง ซึ่งมีเฉพาะป่าดิบเขาทางภาคเหนือ นกติ๊ดหัวแดง นกขัติยา นกประจำถิ่นหายาก เลียงผา อันเป็นสัตว์ป่าสงวนชนิดหนึ่งของไทย และผีเสื้อที่ใกล้จะสูญพันธุ์จากเมืองไทยแล้ว คือ ผีเสื้อไกเซอร์อิมพิเรียล (Teinopalpus imperialis)

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายใน อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง

 ถ้ำห้วยบอน    อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง     อ. ฝาง จ. เชียงใหม่

    ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง เป็นถ้ำขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยที่สวยงามมาก มีความลึกจากปากถ้ำหนึ่งถึงอีกปากถ้ำหนึ่งประมาณ 324 เมตร กว้างประมาณ 20-30 เมตร ภายในถ้ำไม่มีจุดอันตรายต่อผู้เข้าชม ประมาณกลางถ้ำจะพบโถงถ้ำใหญ่ซึ่งจุคนได้ประมาณ 40-50 คน สภาพถ้ำเต็มไปด้วยเสาหินและหินงอกหินย้อยขนาดต่างๆ และบริเวณใกล้เคียงมีถ้ำเล็กถ้ำน้อยประมาณ 10 ถ้ำ อยู่ห่างจากอำเภอฝางประมาณ 12 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยทางเท้าจากบ่อน้ำร้อนระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร กิจกรรม - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา

โป่งน้ำร้อนฝาง  อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง  อ. ฝาง จ. เชียงใหม่

    ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติเกิดจากความร้อนใต้ดิน มีไอร้อนคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา อุณหภูมิของน้ำประมาณ 40-88 องศาเซสเซียล มีจำนวนมากมายหลายบ่อในพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ (บ่อใหญ่มีไอน้ำร้อนพุ่งขึ้นสูงถึง 40-50 เมตร) อุทยานแห่งชาติได้จัดบริการห้องอาบน้ำแร่และอบไอน้ำ บ่อน้ำร้อนจะอยู่ก่อนถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเล็กน้อย และทางอุทยานแห่งชาติได้จัดให้มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติขึ้นเขาผ่าป่าเบญจพรรณมาถึงบ่อน้ำร้อน ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร กิจกรรม - อาบน้ำแร่ - ชมทิวทัศน์

 ห้วยแม่ใจ อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง  อ. ฝาง จ. เชียงใหม่

    ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง เป็นลำห้วยที่มีน้ำไหลมากตลอดปี น้ำใสสะอาด เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอยู่ห่างจากบ่อน้ำร้อนประมาณ 300 เมตร กิจกรรม - แค็มป์ปิ้ง - ชมทิวทัศน์

  น้ำตกโป่งน้ำดัง อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง  อ. ฝาง จ. เชียงใหม่

    ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง เป็นน้ำตกหินปูนขนาดเล็กที่สวยงามมีการไหลของน้ำที่สม่ำเสมอ ชั้นบนสุดมีความสูงกว่า 10 เมตร บริเวณน้ำตกมีถ้ำขนาดเล็กๆ พอให้คนเข้าไปนั่งเล่นได้ 3-4 คน เพดานถ้ำมีน้ำหยดตลอดเวลาและเกิดเป็นหินงอกเล็กๆ ไปทั่ว ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ มฝ.3 (น้ำตกโป่งน้ำดัง) บ้านแม่สูนน้อย ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง ต้องเดินตามเส้นทางเดินป่าไปสู่น้ำตก ระยะทางไป-กลับ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ระหว่างทางผ่านป่าดิบแล้งที่ร่มครึ้มด้วยไม้ใหญ่ บางช่วงต้องเดินข้ามลำธารที่มีน้ำใสไหลเย็น กิจกรรม - ชมพรรณไม้ - ดูผีเสื้อ - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวน้ำตก

 น้ำตกห้วยเฮี้ยน อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง อ. ฝาง จ. เชียงใหม่

    ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง อยู่ทางตอนเหนือของลำห้วยเฮี้ยน ห่างจากถ้ำห้วยบอน ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นน้ำตกใหญ่มีประมาณ 3 ชั้น ชั้นที่สวยงามที่สุดมีความสูงกว่า 15 เมตร มีน้ำไหลตลอดปี กิจกรรม - เที่ยวน้ำตก

 น้ำตกนามะอื้น อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง อ. ฝาง จ. เชียงใหม่

    ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง อยู่บริเวณกลางป่าทึบในตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีทั้งหมด 3 ชั้นใหญ่ๆ มีน้ำไหลตลอดปี กิจกรรม - เที่ยวน้ำตก

 

ดอยผ้าห่มปก อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง อ. ฝาง จ. เชียงใหม่

    ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง เป็นดอยที่สูงอันดับ 2 ของประเทศไทย ด้วยความสูงประมาณ 2,285 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง บนยอดดอยสูงสุดเป็นทุ่งโล่งอันเกิดจากสภาพธรณีวิทยาที่มีชั้นดินตื้น ชั้นหินเป็นหินแกรนิต ประกอบกับอากาศมีลมกรรโชกแรงตลอดทั้งปี จากยอดดอยจะเห็นทิวทัศน์ที่สวยงาม เช่น ทะเลหมอก และถนนบนสันเขา ขนานกับชายแดนไทย-พม่า ซึ่งถือเป็นถนนที่สร้างขึ้นเพื่อความมั่นคงระหว่างประเทศ ส่วนสภาพป่าเป็นป่าต้นน้ำ ป่าดิบเขา ซึ่งมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สมดุลและหลากหลายทางชีวภาพ ดังเช่นจะพบพันธุ์พืช สัตว์ป่าหายากและที่น่าสนใจนานาชนิด อาทิ เทียนหาง บัวทอง ผีเสื้อไกเซอร์อิมพิเรียล ผีเสื้อมรกตผ้าห่ม

 สิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่กางเต็นท์/เต็นท์

อุทยานแห่งชาติจัดเตรียมเต็นท์และสถานที่กางเต็นท์ ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว การสำรองที่พักเต็นท์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่พักเต็นท์ได้กับอุทยานแห่งชาติโดยตรง สำหรับอัตราค่าบริการอยู่ระหว่าง 250-800 บาท ขึ้นอยู่กับชนิด ขนาดของเต็นท์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เช่น

รายการที่ 1

- เต็นท์ ขนาด 3 คน ราคา 250 บาท/คืน

- เต็นท์โดม ขนาด 5 คน ราคา 400 บาท/คืน

- เต็นท์เคบิน ขนาด 6 คน ราคา 500 บาท/คืน

- เต็นท์ค่าย ขนาด 6 คน ราคา 500 บาท/คืน

แต่ละประเภทจะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก ชุดเครื่องนอน ประกอบด้วย หมอน ที่รองนอน ถุงนอน และชุดสนาม

รายการที่ 2

- เต็นท์ ขนาด 2 คน ราคา 400 บาท/คืน

- เต็นท์โดม ขนาด 4 คน ราคา 800 บาท/คืน

- เต็นท์เคบิน ขนาด 4 คน ราคา 800 บาท/คืน

- เต็นท์ค่าย ขนาด 4 คน ราคา 800 บาท/คืน

แต่ละประเภทจะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก ชุดเครื่องนอน ประกอบด้วย หมอนใหญ่ ที่นอน ผ่าห่ม และชุดสนาม

กรณีที่นำเต็นท์ไปกางเอง ต้องเสียค่าบริการสถานที่ 30 บาท/คน/คืน หากไม่มีเครื่องนอนก็ใช้บริการเครื่องนอนและอุปกรณ์สนามของอุทยานฯ มีอัตราค่าบริการเครื่องนอนกรณีนำเต็นท์ไปเอง มีดังนี้

1) ชุดเครื่องนอน ประกอบด้วย หมอน ถุงนอน ที่รองนอน และชุดสนาม ราคา 150 บาท/ชุด/คืน

2) ชุดเครื่องนอน ประกอบด้วย หมอนใหญ่ ที่นอน ผ่าห่ม และชุดสนาม ราคา 200 บาท/ชุด/คืน

 

ร้านอาหารสวัสดิการ - ร้านอาหารไว้บริการ

ร้านขายของสวัสดิการ

มีร้านค้าไว้บริการ

 

การเดินทาง

รถยนต์

เริ่มจากจังหวัดเชียงใหม่มาตามถนนหลวง (หมายเลข 107) ผ่านอำเภอแม่ริม อำเภอ แม่แตง อำเภอเชียงดาว ถึงอำเภอฝาง-บ้านลาน ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร แยกขวามาตามถนน (หมายเลข 54) บ้านแม่ใจใต้-บ้านโป่งน้ำร้อน เป็นถนนลูกรังระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ถึงบริเวณบ่อน้ำร้อนเป็นเส้นทางผ่านบ้านสามารถใช้ได้ตลอดทั้งปี

 รวมห่างจากอำเภอฝางประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นสถานที่เหมาะในการจัดตั้งเป็นสำนักงานอุทยานแห่งชาติ รวมระยะทางจากเชียงใหม่ประมาณ 160 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง

รถประจำทางมีรถประจำทางปรับอากาศของบริษัทขนส่งจำกัดและบริษัทรถร่วมเอกชนระหว่าง กรุงเทพ-ฝาง , เชียงใหม่-ฝาง เมื่อถึง อ.ฝาง จะมีรถรับจ้างคอยบริการรับส่งสู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ฝาง อีกประมาณ 10 กม.

 

อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก หรือ อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก

 มีความสูง 2,285 เมตร จากระดับน้ำทะเล จึงมีเมฆหมอกปกคลุมยอดดอยและมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ดอยผ้าห่มปก คือหนึ่งในเทือกเขาแดนลาวที่ทอดตัวยาวตั้งแต่ทางตอนใต้ของยูนนานลงมาแบ่งชายแดนไทย-พม่า ตั้งแต่เชียงรายไปจนถึงแม่ฮ่องสอนจนไปจรดกับเทือกเขาถนนธงชัย บนดอยผ้าห่มปกมีนก และผีเสื้อที่น่าสนใจ เช่น นกปีกแพรสีม่วง นกปรอดหัวโขนก้นเหลือง ผีเสื้อมรกตผ้าห่มปกซึ่งพบที่นี่แห่งเดียวเท่านั้นในประเทศไทย ผีเสื้อหางติ่งแววเลือน ผีเสื้อหางดาบตาลไหม้ เป็นต้น ในฤดูหนาวมีนกอพยพมาอาศัย เช่น นกเดินดงคอแดง นกเดินดงดำปีกเทา นกเดินดงสีน้ำตาลแดง เป็นต้น

 

บ้านยาง

        บ้านยางหมู่บ้านเล็กๆบนพื้นที่สูงมีสายน้ำไหลผ่านกลางหมู่บ้าน เคยได้รับเสียหายหนักจากอุทกภัยครั้งใหญ่ เมื่อเดือนตุลาคมพ.ศ.๒๕๔๙ เป็นชุมชนที่อยู่อาศัยของชาวจีนยูนนาน มีประเพณีและวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง เป็นที่ตั้งโรงงานหลวงที่๑(ฝาง) ชมพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่๑(ฝาง)จัดทำขึ้นในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต (Living SITE MUSEUM) ร้านขายของที่ระลึกสินค้าดอยคำที่มีมุมกาแฟนั่งริมระเบียง ขึ้นไปบนวัดเจ้าแม่กวนอิมพระราชทานบนเนินเขาแวะสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมซึ่งได้อัญเชิญมาจากประเทศจีน เป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมของภิกษุณี(พระจีน) นิกายมหายาน ชมวิวทิวทัศน์ของหมู่บ้านยางและตัวอาคารต่างๆของพิพืธภัณฑ์ฯโดยรอบ

        บ้านยางเป็นที่อยู่อาศัยของชาวจีนยูนนาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพ่อค้า รวมถึงชาวจีนยูนนานที่อพยพหลบหนีจากแรงกดดันทางการเมือง และกลุ่มทหารกู้ชาติจีนที่ต้องถอยล่นมาอยู่ชายแดนไทยพม่า ในอดีตบ้านอยู่อาศัยจะเป็นผนังดินอยู่กับพื้นดินธรรมชาติอีกด้วย มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ชีวิตผู้คนเรียบง่ายอบอุ่นด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพ แม้ว่าในปัจจุบันบ้านยางจะเปลี่ยนแปลงไปมาก เริ่มเป็นที่รู้จักด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นแต่ทว่าวิถีชีวิตของผู้คนที่เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งหมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งเต็มไปด้วยความอบอุ่นเรียบง่ายไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลย ชาวจีนยูนนานมีความสามารถในการถนอมอาหาร โดยการนำเนื้อหมูมาหมักเครื่องเทศแล้วนำไปแขวนห้อยที่ชานเรือนตากน้ำหมอก ทิ้งไว้จนแห้งเรียกหมูพันปี นำมาทอดกินกับข้าวต้ม มีทั้งแบบเส้นเหมือนไส้กรอกและแบบเป็นชิ้น มีการนำผักกาดมาตากแห้งเก็บไว้ต้มแกงจืดกิน การทำผักกาดและผักหลายชนิดมาดองใส่เครื่องปรุง,พริกของชาวจีนยูนนานเหมือนกับกิมจิของชาวเกาหลีมีทั้งแบบเปรี้ยวและหวาน สามารถที่จะซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านเก็บไว้ในตู้เย็นได้นาน ทุกวันเสาร์เวลาบ่าย3โมงถึง6โมงเย็นจะมีตลาดนัด มีผลไม้และผักเมืองหนาวมากมายพร้อมอาหารแบบบ้านๆ มีเต้าหู้ทำเองทั้งแบบต้มและทอด อยากให้ลองซื้อเต้าหู้มาทอดกินดูรสชาติแสนอร่อย ลองชิมข้าวฟืนที่มีทั้งแบบอุ่นและเย็นทำมาจากถั่วลันเตาซึ่งนำไปสกัดเป็นแป้งแล้วมากวนได้คุณค่าทางอาหาร และมีอีกอย่างขอแนะนำเส้นข้าวซอยราดน้ำมะเขือเทศเหมือนน้ำเงี้ยว คล้ายกับสปาร์เก็ตตี้ ตอนกลางวันจะมีร้านขายข้าวซอยอิสลามตำรับดั้งเดิมเส้นข้าวซอยทำเอง ตอนเย็นมีร้านอาหารจีนยูนนานมีสุกี้ยูนนานให้ลองชิมในช่วงฤดูหนาว ชาวจีนยูนนานมักนิยมทานสุกี้ยูนนานเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย เป็นอาหารที่ต้องเตรียมเครื่องปรุงหลายชนิดมีหมูปรุงรสห่อฟองเต้าหู้และอีกหลายๆชนิดพร้อมผักใส่หม้อไฟแยกไว้เป็นชั้นๆใส่ในหม้อไฟลึกมากใส่ถ่านร้อนๆ ทานได้ประมาณ10คนจะมีหม้อไฟเล็กให้เลือกทานได้อีกด้วย หมู่บ้านยางอยู่ประมาณกม.๗ ทางขึ้นดอยอ่างขางแยกตรงโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์๑จะเป็นสี่แยกมีวงเวียนเล็กๆเข้าไปประมาณ๒กม.

 

หมู่บ้านท่าตอน

หมู่บ้านท่าตอนเป็นหมู่บ้านริมแม่น้ำกก เหนือขึ้นไปจากอำเภอฝาง 24 กิโลเมตร จากเชียงใหม่มีรถประจำทางออกจากประตูช้างเผือกไปลงที่ฝางใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง แล้วจะมีรถสองแถววิ่งประจำระหว่างฝางกับท่าตอน ใช้เวลาประมาณ 30 นาที มีเรือหางยาวบริการถึงเชียงราย ออกจากท่าตอนเวลา 12.30 น. ถึงเชียงราย 16.30 น. และจากเชียงรายเวลา 10.30 น. ถึงท่าตอน 15.30 น. ระยะทาง 80 กิโลเมตร ค่าโดยสารคนละ 200 บาท ถ้าหากต้องการเช่าเรือเหมาลำ ลำละ 1,600 บาท สามารถนั่งได้ 8 คน สำหรับผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานชมรมเรือบ้านท่าตอน โทร. (053) 459427

   นอกจากนี้ยังมีบริการล่องแพตามลำน้ำกกจากท่าตอนไปเชียงรายใช้เวลา 3 วัน 2 คืน รายละเอียดติดต่อร้านชาวแพ (ทิพย์เทรเวล) 211 หมู่ 3 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัด เชียงใหม่ โทร. (053) 459312 ที่ท่าตอนมีรีสอร์ทและเกสท์เฮ้าส์ 4-5 แห่ง หรือจะพักที่ฝาง (22 กิโลเมตรจากท่าตอน)

จุดท่องเที่ยวทางน้ำ (จากท่าตอน จ.เชียงใหม่-ท่าเรือเชียงราย)

   พระธาตุสบฝาง (อำเภอฝาง) บ้านแม่สลัก (เขตแดนเชียงใหม่-เชียงราย) บ้านใหม่ (หมู่บ้านไทยใหญ่) บ้านเมืองงาม (หมู่บ้านกะเหรี่ยง) บ้านผาใต้ (หมู่บ้านมูเซอ) บ้านจะคือ (หมู่บ้านมูเซอ) บ้านผามูบใหม่ (หมู่บ้านมูเซอใหม่) โป่งน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร (หมู่บ้านกะเหรี่ยงมีบริการนั่งช้าง)

ล่องแม่น้ำกก ท่าตอน-เชียงราย ท่าตอนเป็นหมู่บ้านริมแม่น้ำกก เหนือขึ้นไปจากอำเภอฝาง ๒๔ กิโลเมตร จากเชียงใหม่มีรถประจำทางออกจากประตูช้างเผือกไปลงที่ฝางใช้เวลาประมาณ ๔ ชั่วโมง จากนั้นมีรถสองแถววิ่งประจำระหว่างฝางกับท่าตอน ใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที และจากท่าตอนมีเรือหางยาวบริการถึงเชียงราย ออกจากท่าตอนเวลา ๑๒.๓๐ น. ถึงเชียงราย ๑๖.๓๐ น. และจากเชียงรายเวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงท่าตอน ๑๕.๓๐ น. ระยะทาง ๘๐ กิโลเมตร ค่าโดยสารคนละ ๓๕๐ บาท ถ้าหากต้องการเช่าเรือเหมาลำไป-กลับท่าตอนราคา ๓,๐๐๐ บาท เชียงราย-ท่าตอน เที่ยวเดียวราคา ๑,๘๐๐ บาท นั่งได้ ๘ คน ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมเรือบ้านท่าตอน โทร. ๐ ๕๓๔๕ ๙๔๒๗

     นอกจากนี้ ยังมีบริการล่องแพตามลำน้ำกกจากบ้านท่าตอนไปเชียงรายใช้เวลาเดินทาง ๓ วัน ๒ คืน รายละเอียดติดต่อร้านชาวแพ (ทิพย์แทรเวล) ๒๑๑ หมู่ ๓ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โทร. ๐ ๕๓๔๕ ๙๓๑๒ หรือ ท่าตอนทัวร์ โทร. ๐ ๕๓๓๗ ๓๑๔๓ ที่ท่าตอนมีรีสอร์ทและเกสต์เฮาส์ ๔-๕ แห่ง หรือจะพักที่ฝาง (๒๒ กิโลเมตรจากท่าตอน)

-จุดท่องเที่ยวทางน้ำ จากท่าตอน-เชียงราย พระธาตุสบฝาง (อำเภอฝาง) บ้านแม่สลัก (เขตแดนเชียงใหม่-เชียงราย) บ้านใหม่ (หมู่บ้านไทยใหญ่) บ้านเมืองงาม (หมู่บ้านกะเหรี่ยง) บ้านผาใต้ (หมู่บ้านมูเซอ) บ้านจะคือ (หมู่บ้านมูเซอ) บ้านผามูบใหม่ (หมู่บ้านมูเซอใหม่) โป่งน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร (หมู่บ้านกะเหรี่ยงมีบริการนั่งช้าง)

-เรือท่องเที่ยว ติดต่อท่าเรือซีอาร์ โทร. ๐ ๕๓๗๕ ๐๐๐๙ หรือท่าตอนเชียงใหม่ โทร. ๐ ๕๓๓๗ ๓๒๒๔

-นั่งช้างท่องเที่ยว รอบหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร ๓๐ นาที ๑๕๐ บาท/ คน โทร. ๐ ๕๓๖๐ ๙๐๔๘

 

น้ำตกตาดหมอก

เป็นน้ำตกขนาดกลาง แทรกตัวอยู่กลางป่าเบญจพรรณอันร่มรื่น อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย เป็นต้นลำน้ำแม่แรม น้ำตกจากหน้าผาสูง 20เมตร ยามเมื่อสายน้ำตกกระทบหินจะฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามายังน้ำตก เกิดเป็นม่านละอองน้ำสีขาวคล้ายกับสายหมอกซึ่งเป็นที่มาของชื่อน้ำตกตาดหมอก

น้ำตกตาดหมอก" มีต้นน้ำจากแม่แรม อำเภอสะเมิง ซึ่งน้ำตกตาดหมอกหรือ TAD MORK FALL ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่สูง สามารถสัมผัสความชุมชื่นจากพืชพันธ์นานาชนิดที่แทรกตัวอยู่กลางป่าเบญจพรรณอันร่มรื่น อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย เป็นต้นลำน้ำแม่แรม น้ำตกจาก หน้าผาสูง 20 เมตร เป็นฟุ้งละอองสีขาว ราวกับสายหมอกสีขาวที่ทอดกายอยู่กลางหุบเขา จึงได้เรียกขานน้ำตกแห่งนี้ว่า น้ำตกตาดหมอก ส่วนในฤดูแล้งจะมีน้ำน้อย หากจะเดินทางมาเที่ยวแนะนำให้ติดต่อสอบถามจาก เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดหมอกก่อน เพื่อเตรียมความพร้อมรับกับบรรยากาศแบบเต็มรสชาติน้ำตกตาดหมอกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่มีร้านค้า ไม่มีร้านอาหาร ไม่มีที่พัก ที่นี่ยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติ เอาไว้มาก ใครคิดที่จะไปเที่ยวที่นี่ต้องเตรียมพร้อมสิ่งต่างๆ เอาไว้ด้วย จะไปค้างคืนต้องมีเต็นท์ไปด้วย

การเดินทาง

ากเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 (ไชยปราการ-ฝาง) ถึงสามแยกแม่ริมเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1096  (แม่ริม-สะเมิง) เลี้ยวขวาที่ กม.5 ใกล้กับฟาร์มงูแม่ริม เข้าไปอีกประมาณ 9กม. เป็นถนนลาดยางอย่างดี จากที่จอดรถ แล้วเดินเท้าเข้าไปประมาณ 200เมตร

ที่ตั้ง:  หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ น้ำตกตาดหมอก บริเวณ กม.ที่ 5ทางหลวงหมายเลข 1096 (แม่ริม-สะเมิง) ห่างจาก อ.แม่ริมประมาณ 14กม.

 

 

 น้ำพุร้อนฝาง

      ที่่ตั้ง : บ่อน้ำมันฝางอยู่ที่กิโลเมตรที่ 144 ก่อนที่จะถึงตลาดอำเภอฝาง มีทางแยกขวามือไปยังโรงกลั่นน้ำมันฝาง ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

 

วัดท่าตอน

พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ

วัดท่าตอน เป็นวัดประจำอำเภอ ตั้งอยู่ที่บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน เป็นวัดที่มีทิวทัศน์งดงาม อยู่บนไหล่เขาเรียงรายด้วยศาสนวัตถุสิ่งก่อสร้าง มีพื้นที่ทอดยาวตามไหล่เขาเป็นชั้น ๆ รวม 9 ชั้น มองเห็นได้แต่ไกลเมื่อท่านขึ้นไปบนวัดสามารถมองเห็นพื้นที่อำเภอแม่อายและภูเขาต่าง ๆ อย่างสวยงาม

พระธาตุท่าตอน ของเดิมไม่ทราบสมัยก่อสร้างเมื่อคราวคูบาศรีวิชัย ได้ขึ้นมาบูรณะพระธาตุสบฝาง มาถึงท่าตอน ท่านบอกให้ชาวบ้านว่าขึ้นไปค้นหาพระธาตุที่บนเขา ชาวบ้านพากันขึ้นถางป่าค้นหา เจอพระธาตุเก่าแก่อยู่ในพุ่มไม้ นิมนต์ท่านบูรณะ แต่ท่านไม่รับ ท่านบอกให้นิมนต์ครูบาแก้ว กาวิชัย มาบูรณะ เพราะเป็นของคู่บารมีท่าน ชาวบ้านพากันนิมนต์ครูบาแก้ว มาบูรณะและสร้างวัดขึ้น เรียกชื่อว่า วัดจอมคิรี ชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างวัด นิมนต์พระมาเป็นเจ้าอาวาส หลายรูป

พระปริยัติวิธานโกศล (สมาน จันทร์หอม) ท่านเป็นคนท่าตอนโดยกำเนิด บรรพชาเมื่ออายุ 13 ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนจบนักธรรมแล้วได้ปฏิบัติกรรมฐาน เดินธุดงค์ทั้งในไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้หลายปี   จากนั้นได้เข้าไปศึกษาต่อที่กรุงเทพ จบอภิธรรม,และมัธยมปลาย เมื่ออุปสมบทแล้ว วัดท่าตอนไม่มีเจ้าอาวาส ชาวบ้านได้นิมนต์ท่านกลับมาตุภูมิเพื่อพัฒนาวัด ในปี 2517 ท่านได้เริ่มพัฒนาทั้งวัตถุและบุคคล จากวัด เล็ก ๆให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างและได้ยกระดับเป็น พระอารา

 

วัดแม่อายหลวง

     ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านแม่อายหลวง ตำบลแม่อาย เป็นวัดที่สร้างด้วยศิลปะไทยใหญ่ มีความงดงามมากและเป็นศูนย์รวมของชาวไทยใหญ่ในเขตอำเภอแม่สาย

วัดแม่อายหลวง ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๖ บ้านแม่อาย ถนนสายฝาง - ท่าตอน หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ โดยมีพ่อหนานซอ เป็นผู้ริเริ่มสร้างวัด เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมของพี่น้องชาวไทยใหญ่ โดยมีเสนาสนะ

 

วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ ตำบลม่อนปิ่น

            ในอดีตเคยเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองฝาง สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าฝางเป็นผู้ปกครอง ประมาณพุทธศักราช  ๒๑๕๕ หลักฐานที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันคือ “องค์พระธาตุ” หรือ “กู่” เก่า (ปัจจุบันได้สร้างเป็นพระธาตุเจดีย์พระเจ้า ๕ พระองค์) สาเหตุที่รื้อสร้างใหม่ เพราะมีพระสงฆ์ผู้เคร่งครัดในเรื่องวิปัสสนาได้มานั่งสมาธิและได้เห็นวัตถุอันเป็นอัปมงคลฝังอยู่ใต้ฐานของพระธาตุ เมื่อให้เจ้าหน้าที่ขุดออกมาก็พบวัตถุที่เกี่ยวข้องกับการทำคุณไสยศาสตร์ฝังอยู่จริง เพื่อให้สถานที่ดังกล่าวมีความบริสุทธิ์ เป็นที่เคารพสักการบูชา จึงได้รื้อออกประกอบวิธีให้ถูกต้อง และได้ก่อสร้างพระธาตุเจดีย์พระเจ้า ๕ พระองค์ขึ้นมาใหม่

              วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ  ตั้งอยู่ ตำบลม่อนปิ่น  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  http://doiwiangwai.net