วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ไชยปราการ

การเดินทาง

 

ระยะทางจากจังหวัด เชียงใหม่ ถึงอำเภอไชยปราการ ประมาณ 128 กิโลเมตร และ ระยะทางจากอำเภอไชยปราการ ถึงสำนักงานอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา 12 กิโลเมตร สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง ประมาณ 128 กิโลเมตร และถนนลูกรัง 12 กิโลเมตร

 

สถานที่ท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติดอยผาแดง

 เป็นแนวเทือกเขาติดต่อจากดอยเชียงดาวและดอยผาแดง ผืนป่าเดียวกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวและอุทยานแห่งชาติศรีลานนา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 702,085 ไร่ มีความสูงจากระดับทะเลตั้งแต่ 400-1,800 เมตร จุดสูงสุดเรียกว่าดอยปุกผักกา มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี

จุดชมวิวดอยผาแดง อำเภอไชยปราการ

จาก ดอยอ่างขาง มาประมาณ 20 กิโลเมตร จะเห็นจุดชมวิวริมเส้นทาง เหมาะแก่การจอดพักรถ  มีบริการห้องน้ำ และสามารถชมทิวทัศน์ดอยผาแดง และซื้อหาอาหาร สินค้าชุมชนมากมายซึ่งนำมาจำหน่ายนักท่องเที่ยว

 ทิวลิปบานที่ดอยผาแดง

ในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงมกราคม ทางอำเภอไชยปราการได้นำหัวพันธุ์ทิวลิปจากฮอลแลนด์มาเพาะปลูกที่ดอยผาแดงกว่าสองหมื่นหัว ซึ่งมีอากาศเย็นสบายตลอดปี เนื่องจากอยู่บนพื้นที่สูงท่ามกลางหุบเขา  แปลงปลูกทิวลิปอยู่ถัดจากจุดชมวิวไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร มีทิวลิปหลากสีสันถึง 6 สี คือ สีแดง สีเหลือง สีขาว สีม่วง สีชมพู และสีส้ม  โดยมีการจัดงานในช่วงต้นเดือนมกราคม 2553 แต่หลังจัดงานทิวลิปยังมีความงดงามอยู่จึงยังเปิดให้เข้าชมอยู่จนกว่าจะร่วงโรย  

โดยในช่วงวันที่ 1 ถึง 31เดือนมกราคม ของทุกปี จะมีการจัดงานเทศกาลดอกทิวลิปบาน อำเภอไชยปราการ โดยดอกทิวลิปนี้ที่ว่าการ อำเภอ ไชยปราการ นำพันธุ์ดอกทิวลิปมาจาก ศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงดอยผาหม่น อ.เทิง จ.เชียงราย โดยมีทิวลิปหลากสีสันถึง 6 สี คือ สีแดง สีเหลือง สีขาว สีม่วง สีชมพู และสีส้ม


     ดอกทิวลิปบาน อำเภอไชยปราการนั้นที่มีการเพาะปลูกได้โดยธรรมชาติแห่งเดียวในประเทศไทย ท่านสามารถไป ชมได้ที่ สวนเกษตรไชยปราการ ต.หนองบัว ไปทางดอยอ่างขางขึ้นทางเชียงดาว หรือไชยปราการก็ได้ ทางรถสะดวก สบาย แต่ทางค่อนข้างไปลึก


วัดพระเจ้าพรหมมหาราช (วัดป่าไม้แดง)

 เป็นวัดประจำอำเภอไชยปราการ มีศิลปะการก่อสร้างที่เก่าแก่สวยงามเป็นศิลปกรรมแบบล้านนา เป็นที่ประดิษฐานของอนุสาวรีย์ของพระเจ้าพรหมมหาราชผู้สร้างนครไชยปราการ มีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมและสักการะอนุสาวรีย์ของพระเจ้าพรหมมหาราชอยู่ เป็นประจำ ตั้งอยู่ ณ วัดพระเจ้าพรหมมหาราช บ้านป่าแดง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

 กาดเมืองผี  

คำว่ากาดหมายถึงตลาด เมืองผี หมายถึงความเชื่อที่มีมาแต่โบราณที่เร้นลับแล้วเล่าสืบทอดกันมา กาดเมืองผีตั้งอยู่ในเขตป่าชุมชนบ้านทรายขาว หมู่ 7 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอ      ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอไชยปราการ 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 96 ไร่ มีสภาพเป็นที่ราบลอนคลื่น สูงต่ำไม่สม่ำเสมอกัน ลักษณะของหน้าผาที่เป็นดินทรายและเสาหินทราย รูปร่างคล้ายดอกเห็ด หรือปราสาทโรมัน หรือประตูเมืองเก่า แล้วแต่มุมมองในแต่ละด้าน คาดว่าอยู่ในยุคเดียวกับแพะเมืองผีของจังหวัดแพร่ แต่ที่ไชยปราการจะมีพื้นที่กว้างใหญ่ สวยงามวิจิตรอลังการ และยิ่งใหญ่กว่ามาก

 

ตำนานกาดเมืองผี

มีตำนานเร้นลับที่เชื่อถือเล่าสืบต่อกันมาว่า แต่ก่อนป่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่นและมีสัตว์ป่าน้อยใหญ่จำนวนมาก ในสมัยนั้นมีชาวบ้านเข้าไปหาของป่าเป็นอาหาร แต่หลงป่าหาทางกลับออกมาไม่ได้ จึงเดินไปเรื่อยๆ จนไปพบเมืองอีกเมืองหนึ่ง ซึ่งเป็นเมืองที่มีผู้คนมากมาย มีตลาดค้าขายสินค้าต่างๆ หลายชนิด ชาวบ้านที่เข้าไปได้ซื้อของติดไม้ติดมือกลับออกมาด้วย โดยมีคนในหมู่บ้านนั้นพากลับออกมาจากป่าทันทีที่คนในเมืองนั้นได้กลับไป สิ่งของที่ชาวบ้านซื้อมานั้นก็กลายสภาพเป็นเศษใบไม้ เศษหญ้า และก้อนหิน กระทั่งทุกวันนี้ หากวันดีคืนดีชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง กาดเมืองผี จะได้ยินเสียงตีระฆัง ตีฆ้อง ดังกังวาน ยิ่งหากเป็นวันพระ หรือคืนวันเพ็ญ จะได้ยินเสียงร้องโหยหวนดังออกมาจากกาดเมืองผี สำหรับการเดินทาง ออกจากที่ว่าการอำเภอไชยปราการไปตามถนนโชตนาเข้าเชียงใหม่ ประมาณ 3 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายข้างโรงเรียนบ้านอ่าย เข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงสถานที่ที่เรียกขานกันว่า "กาดเมืองผี"   ถ้ำตับเตา ตั้งอยู่ ณ  ภูเขาทางทิศตะวันตก หมู่ที่ 13 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ บนเส้นทางสายเชียงใหม่-ฝาง ระหว่างหลักกิโลเมตร ที่ 120 และ 121 แยกซ้ายมือเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร ภายในบริเวณวัดร่มรื่น มีหอพระไตรปิฎกสร้างอยู่กลางน้ำ สิ่งสำคัญในวัดคือถ้ำตับเต่า มีขนาดเล็กกว่าถ้ำเชียงดาว แต่มีความสวยงามไม่แพ้กัน ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ ถ้ำตับเต่านี้แยกออกเป็น 2 ถ้ำ คือถ้ำแจ้ง และถ้ำมืด (ถ้ำผาขาว และถ้ำปัญเจค) บริเวณหน้าถ้ำมีกุฏิและศาลาสำหรับพักผ่อน ถ้ำผ้าขาวมีบันไดขึ้นไปบริเวณถ้ำกว้างประมาณ 10 วา มีแสงสว่างจากช่องโหว่บนเขาส่องลงมา มีพระพุทธรูปก่อถือปูนขนาดใหญ่อยู่บนแท่นกับพระพุทธรูปนอน พระอรหันต์ล้อมรอบแสดงถึงตอนพระพุทธเจ้าประชวร อีกถ้ำหนึ่งอยู่ห่างจากถ้ำผ้าขาวราว 45 เมตร เรียกถ้ำปัจเจค ปากถ้ำลึกประมาณ 5 วา มีบันไดพาดเป็นบางแห่ง ในถ้ำทางคดเคี้ยวบางตอนเป็นช่องแคบ ถ้ำลึกมากต้องหาเทียนไขหรือตะเกียงเจ้าพายุเข้าไป 

                สุดปลายถ้ำมีพระพุทธรูปและเจดีย์นอกจากนี้มีรูปปูนปั้นเป็นเด็กหญิงแถวหนึ่ง เด็กชายแถวหนึ่งปราศจากเครื่องแต่งกาย ผู้ใดต้องการมีบุตรหญิงหรือบุตรชายก็ให้หาธูปเทียนสักการบูชา พระพุทธรูปอธิษฐานขอเอาตามความปรารถนา มีผู้เล่าว่าผู้ไปขอแล้วมักสมปรารถนาเสมอ ตำนานของถ้ำมีจารึกอยู่บนศิลา 3 แผ่นว่า พระอรหันต์เสด็จมาบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ ณ ที่นี้แล้วเสด็จสู่ปรินิพานตรงปากถ้ำ เทพยดาถวายพระเพลิงจนเป็นเหตุให้ไหม้ลึกลงไปในดินด้านยาว 1,000 วา ด้านกว้าง 100 วา พญานาคขึ้นมาพ่นน้ำดับ จึงปรากฏมีขี้เถ้าเต็มถ้ำ เดิมเรียกว่า “ถ้ำตับเต้า” (ถ้ำทับเถ้า) เลยเพี้ยนมาเป็นถ้ำตับเต่าภายหลังถ้ำนี้พวกไทยใหญ่มักเดินทางมานมัสการเสมอเมื่อ 100 ปีมาแล้วถือเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์    

 

ลักษณะแหล่งท่องเที่ยว

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริเวณโดยรวมของหน้าถ้ำอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้นานาพรรณ เป็นถ้ำหินปูนกว้างและสูงประมาณ 6 เมตร เป็นสถานที่ตั้งของวัดที่ร่มรื่นยังคงความเป็นธรรมชาติ มีถ้ำสำหรับเข้าชม ธรรมชาติที่สมบูรณ์ของคนทั่วไป ถ้ำมืด และถ้ำแจ้ง ชื่อของถ้ำ เดิมชื่อ "ทับเถ้า" มาจากเรื่องเล่าที่ว่า พระอรหันต์ 500 รูป มานิพพานที่ถ้ำนี้ จึงได้นำเอาอัฐิหรือเถ้ามากอบกันขึ้นเป็นพระเจดีย์ ให้ชื่อว่า "พระเจดีย์นิ่ม" ซึ่งอยู่ในถ้ำมืด และจารึก ปี พ.ศ. 1463 ไว้ที่ฐานพระเจดีย์ ถ้ำนี้ต้องใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชั่วโมง จะเที่ยวชมอย่างทั่วถึง 

 

ตำนานถ้ำตับเตา

ถ้ำตับเตาถือเป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนในแอ่งที่ราบโหล่งเมืองไชยปราการ – ฝาง มีอายุเก่าแก่ โดยมีตำนานที่ผูกเรื่องราวพื้นบ้านเข้ากับความศรัทธาในพระพุทธศาสนาว่า ในสมัยพุทธกาล ขณะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใกล้จะปรินิพพาน หลังจากทรงตรากตรำพระวรกายในการประกาศพระศาสนาในถิ่นฐานต่างๆ เมื่อจวนได้เวลาเสด็จดับขันธ์ปรินิพานตามคำทูลอาราธนาของพญามาร พระพุทธองค์ได้รับบิณฑบาตอาหารที่ประกอบด้วยสุกรมัทวะจากนายจุนนะ เป็นเนื้อหมู (เนื้อหมูเป็นโรค บางตำนานก็ว่าเป็นอาหารประกอบจากเห็ดที่งอกจากหลุมฝังศพซากหมูตายด้วยโรค) หลังจากรับบิณฑบาต พระพุทธองค์ก็ทรงประชวรและอาเจียน เนื่องจากอาหารเป็นพิษ ขณะที่ทรงประชวรอยู่ก็ทรงประทับที่ถ้ำแห่งหนึ่ง ถ้ำนั้นคือถ้ำตับเตา


 

ป่าพันปี สระมรกต

ป่าพันปี สระมรกต เป็นแหล่งท่องเที่ยวตั้งอยู่ที่บ้านมะขามป้อม อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นป่าไม้ประเภทป่าดึกดำบรรพ์ทำให้มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี เมื่อเข้าไปข้างในจะเป็นสระมรกตขนาดย่อม สีของน้ำเป็นสีเขียวอมฟ้า น้ำที่อยู่ในสระ เกิดจากน้ำซาวรู ซึ่งก็คือ น้ำที่ซึมออกมาจากภูเขาผ่านช่องว่างของชั้นหินใต้พื้นดินไหลออกมาจากรูเกิดเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ และเป็นน้ำที่ใสสะอาด สามารถดื่มกินได้

ป่าพันปี สระมรกต ตั้งอยู่ที่บ้านปางมะขามป้อม หมู่ 14 ต. ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ 
โทร 0 5324 8604, 0 5324 8607 

 

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอไชยปราการ

www.sri.cmu.ac.th/~localdevelop/index.php?... - แคช

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอไชยปราการ. กาดเมืองผี คำว่ากาดหมายถึงตลาด เมืองผี หมายถึงความเชื่อที่มีมาแต่โบราณที่เร้นลับแล้วเล่าสืบทอดกันมา ...

 

เที่ยวภูเขา ท่องเที่ยวไชยปราการ เที่ยวภูเขา บนเส้นทางระหว่างดอยอ่างขาง ...

travel.kapook.com/view10332.html - แคช

ท่องเที่ยวไชยปราการ บนเส้นทางระหว่างดอยอ่างขางและเชียงดาว (ททท.) บนเส้นทางสาย 1340 ที่ตัดผ่านแนวเขาสลับซับซ้อนใกล้แนวชายแดนไทย-พม่า ...

 

เที่ยวแดนมหัศจรรย์เวียงไชยปราการ

www.ryt9.com/s/bmnd/676808

17 ส.ค. 2008 – ศึกษาวัฒนธรรมชนเผ่า ความงดงามของผาง๊อบ ถ้ำผีแมน น้ำซาวรู สระมรกต ผาแดง ดอกไม้และเห็ดป่านานาชนิด เมืองน้ำซาวรู น่าดูถ้ำผีแมน แดนอัศจรรย์กาดเมืองผี ...

 

บ้านไม้หอม อ.ไชยปราการ ของคุณอนิรุทธิ์ แซ่จึง

www.klongdigital.com/webboard3/50721.html - แคช

4 พ.ย. 2010 – ไชยปราการ ของคุณอนิรุทธิ์ แซ่จึง. ไปวัดแม่อายพระเจย์ดีแก้วขากลับ ได้ไปแวะบ้านไม้หอมฮิโนกิ อ.ไชยปราการ เชียงใหม่ ฉะเพราะตัวบ้านคุณอนิรุทธิ์ ...

 

ดอยผาแดง, เทศกาลดอกทิวลิปบาน, สวนเกษตรไชยปราการ - ท่องเที่ยว ...

travel.thaiza.com/ดอกทิวลิปบานบน-ดอยผาแดง/208162/ - แคช
ดอยผาแดง คือ อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ที่ บ้านผาแดง หมู่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยตำบลหนองบัว ...