วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ข้อมูลหน่วยบริการ

โรงพยาบาล
4 กันยายน 2555 BY เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
View 4580
โรงพยาบาล

 

หน่วยงาน

โทรศัพท์ (053)

รพ. จินดา

24-4140, 24-3673

รพ. ช้างเผือก

22-0022

รพ. เชียงใหม่ เซ็นทรัล เมมโมเรียล

27-7090-3

รพ. เชียงใหม่ราม

85-2590-3

รพ. เซนต์ปีเตอร์ อาย

22-5011-5

รพ. ดารารัศมี

29-7207

รพ. ประชาเวช เชียงใหม่

80-1999

รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก)

22-1122

รพ. แมคคอร์มิค

26-2200-19

รพ. ลานนา

35-7234-53

รพ. รวมแพทย์

27-3576-7

รพ. นครพิงค์

89-0755-64

รพ. ดอยสะเก็ด

49-5505

รพ. แม่อาย

45-9036

รพ. สะเมิง

48-7124-5

รพ. ฮอด

83-1443

รพ. แม่แจ่ม

48-5073

รพ. ดอยเต่า

83-3098