วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ข้อมูลหน่วยบริการ

ตำรวจทางหลวง
4 กันยายน 2555 BY เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
View 5384
ตำรวจทางหลวง

 

หน่วยงาน

โทรศัพท์ (053)

สภ.อ. เมืองเชียงใหม่

81-4313-4

สภ.อ. จอมทอง

34-1193-4

สภ.อ. ช้างเผือก

21-8443

สภ.อ. เชียงดาว

45-5091-3

สภ.อ. ดอยสะเก็ด

49-5491-3

สภ.อ. ดอยเต่า

46-9019

สภ.อ. ฝาง

45-1148

สภ.อ. พร้าว

47-5312

สภ.อ. ภูพิงค์ราชนิเวศน์

21-1750

สภ.อ. แม่แจ่ม

48-5110

สภ.อ. แม่แตง

47-1317

สภ.อ. แม่ปิง

27-2212

สภ.อ. แม่ริม

29-7040

สภ. กิ่ง อ.แม่วาง

92-8028

สภ. กิ่ง อ. แม่ออน

85-9452

สภ.อ. แม่อาย

45-9033

สภ.อ. เวียงแหง

47-7066

สภ.อ. สะเมิง

48-7090

สภ.อ. สันกำแพง

33-2452, 33-1191

สภ.อ. สันทราย

49-1949

สภ.อ. สันป่าตอง

31-1122-3

สภ.อ. สารภี

32-2997

สภ.อ. หางดง

44-1801-3

สภ.อ. อมก๋อย

46-7003

สภ.อ. ฮอด

46-1101