วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ข้อมูลหน่วยบริการ

ตำรวจท่องเที่ยว
4 กันยายน 2555 BY เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
View 10248
ตำรวจท่องเที่ยว

 

หน่วยงาน

โทรศัพท์ (053)

ตำรวจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่

27-8798

ตำรวจทางหลวง

24-2441