วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ข้อมูลหน่วยบริการ

ททท. ท่องเที่ยว เขต 1
4 กันยายน 2555 BY เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
View 8704
ททท. ท่องเที่ยว เขต 1

 

หน่วยงาน

โทรศัพท์ (053)

งานข่าวสารการท่องเที่ยว ททท.

0-2694-1222 ต่อ 8, 282-9773

สำนักงาน ททท.ภาคเหนือ เขต 1 (เชียงใหม่)

24-8604, 24-8607

ประชาสัมพันธ์จังหวัด

21-9291

สำนักงานท่องเที่ยวเทศบาล นครเชียงใหม่

25-2557, 23-3178