วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬาเพื่อมวลชน 4.0
10 พฤศจิกายน 2560 BY ไอยรา
View 307
กีฬาเพื่อมวลชน 4.0

นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน 4.0 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยจะมีท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาร่วมกิจกรรมฯ