วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดตัวชี้วัด
10 พฤศจิกายน 2560 BY ไอยรา
View 327
สัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดตัวชี้วัด

นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดตัวชี้วัดและพิจารณาตัวขี้วัดในการประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่