วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงาน
11 สิงหาคม 2560 BY ไอยรา
View 393
ประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงาน

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  เข้าร่วมการประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานในสังกัดปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา