วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ข่าวประชาสัมพันธ์

sports activity 4.0
12 มิถุนายน 2560 BY ไอยรา
View 387
sports activity 4.0

 ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมออกกำลังกายและกิจกรรมเต้นแอร์โรบิคเพื่อสุขภาพ sports activity 4.0 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่