วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ปีงบประมาณ 2560
9 มิถุนายน 2560 BY ไอยรา
View 361
ประชุมการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ปีงบประมาณ 2560

ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมหอพักเจ็ดร้อยปี การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5