วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ข่าวประชาสัมพันธ์

วางแผนดำเนินการวิ่ง ปั่น ปันน้ำใจ
9 มิถุนายน 2560 BY ไอยรา
View 358
วางแผนดำเนินการวิ่ง ปั่น ปันน้ำใจ

ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าประชุมวางแผนดำเนินการวิ่ง ปั่น ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนานิวัฒน์ ให้การต้อนรับและร่วมประชุม