วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมความพร้อมการแข่งขันปั่นจักรยานเวียงท่ากาน โบราณสถาน 1000 ปี
25 เมษายน 2560 BY ไอยรา
View 410
เตรียมความพร้อมการแข่งขันปั่นจักรยานเวียงท่ากาน โบราณสถาน 1000 ปี

ผอ.สุธน  วิชัยรัตน์  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันปั่นจักรยานเวียงท่ากาน โบราณสถาน 1000 ปี  ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560   ณ ห้องประชุม ชั้น 2  ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง