วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ข่าวประชาสัมพันธ์

แถลงข่าวเทศกาลดนตรีในสวน
24 เมษายน 2560 BY ไอยรา
View 339
แถลงข่าวเทศกาลดนตรีในสวน


ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานแถลงข่าวเทศกาลดนตรีในสวน ครั้งที่ 1 ณ สวนบวกหาด