วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทอดผ้าป่าและรดน้ำขอพร
24 เมษายน 2560 BY ไอยรา
View 410
ทอดผ้าป่าและรดน้ำขอพร

ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าและรดน้ำขอพรคณะอาจารย์ ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่