วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตรวจเยี่ยมนักท่องเที่ยวได้รับอุบัติเหตุ ณ รพ.เชียงใหม่ราม
28 กุมภาพันธ์ 2560 BY ไอยรา
View 396
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตรวจเยี่ยมนักท่องเที่ยวได้รับอุบัติเหตุ ณ รพ.เชียงใหม่ราม

ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการตรวจเยี่ยมนักท่องเที่ยวได้รับอุบัติเหตุ ณ รพ.เชียงใหม่ราม