วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กลุ่มภาคตะวันออก
20 มกราคม 2560 BY ไอยรา
View 478
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กลุ่มภาคตะวันออก

ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กิจกรรมการจัดงานส่งเสริมการขายสินค้าทางการท่องเที่ยว กลุ่มภาคตะวันออก ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว