วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมกลั่นกรองนิติบุคคลผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
20 มกราคม 2560 BY ไอยรา
View 435
ประชุมกลั่นกรองนิติบุคคลผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว

ผอ.สุธน  วิชัยรัตน์  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติของนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ่ท่องเที่ยว ครั้บที่ 1/2560