วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ข่าวประชาสัมพันธ์

MICE
28 พฤศจิกายน 2559 BY ไอยรา
View 589
MICE

ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรม MICE กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 "ผลิกโลกธุรกิจด้วย MICE 4.0" ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงแกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่