วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเพื่อวิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ CBT เชียงใหม่
28 พฤศจิกายน 2559 BY ไอยรา
View 520
ประชุมเพื่อวิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ CBT เชียงใหม่

ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเพื่อวิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ CBT เชียงใหม่ ณ โรงแรมศิรินารถการ์เด้นท์ เชียงใหม่