วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
22 พฤศจิกายน 2559 BY iyara
View 474
การสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

ผอ.สุธน วิชัยรัตน์  ทกจ.เชียงใหม่ เป็นวิทยากร บรรยาย การสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี แก่นักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน วันที่ 21 พ.ย.59  ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ จ. เชียงใหม่

 

.