วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ข่าวประชาสัมพันธ์

Download สถิตินักท่องเที่ยว
31 สิงหาคม 2560 BY iyara
View 41051
ดาวโหลดสถิตินักท่องเที่ยว

   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  จัดให้ผู้ที่สนใจและต้องการข้อมูลทางสถิติสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และเพื่อนำไปบูรณาการร่วมกัน ให้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่

                สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลสถิติเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดาวโหลดได้จากเว็บไซต์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว  ตามลิงค์นี้


----------> เว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา : 

----------> เว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว  :

 

1. สรุปข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนนักท่องเที่ยวแยกสัญชาติ 2003-2013

2. สรุปข้อมูลเปรียบเทียบสถิติและรายได้ จังหวัดเชียงใหม่ 2003-2013

3. ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556

4. ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2557

5. ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2558

6. ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559