วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครเจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเชียงดาว
12 กันยายน 2560 BY Iyara
View 1413
รับสมัคร จพล ประจำจังหวัด และอำเภอเชียงดาว

 

               ด้วย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  ได้ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเชียงดาว  จำนวน 1 ตำแหน่ง ตามประกาศดังแนบ คลิกเพื่อดูประกาศ


 

     รายละเอืยดอื่นสามารถติดต่อสอบถามได้ ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  หรือติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 053-112325-6 ต่อ 17 (ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ)

    

 

.