วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกวดราคา
8 มีนาคม 2561 BY Iyara
View 4640
เอกสารประกวดราคา

 

3.  ประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว พาณิชย์ หัตถกรรม พร้อมขยายฐานการบริการของกลุ่มจังหวัดทั้งในและต่างประเทศ 

...>>เอกสารประกาศประกวดราคา 

 

 

2.  ประกวดราคาจ้างกิจกรรมร่วมงานไทยเที่ยวไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

...>>เอกสารประกาศประกวดราคา 

 

 

................................................................................................................................................................

1.  ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์การตลาดการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

...>>เอกสารประกาศประกวดราคา 

 

................................................................................................................................................................