วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ข้อมูลที่พัก

อช. ดอยสุเทพ-ดอยปุย
4 กันยายน 2555 BY เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
View 5755
อช. ดอยสุเทพ-ดอยปุย

 

อช.ดอยสุเทพ-ปุย
จองบ้านพัก โทร. 0-2562-0760
จองเต็นท์ โทร. 0-5329-5117
มีบ้านพัก 11 หลัง

ชื่อบ้านพัก

จำนวนห้อง

ราคา (บาท)

แคแสด

8/3/2

2,500

ชมพูพิงค์

10/3/2

3,000

ชุ่มฉ่ำ

10/3/2

2,000

ซางคำ

10/3/2

2,000

ซางชิง

10/2/2

2,000

ไผ่ดำ

10/2/2

2,000

เรือนแถวมณฑา

40/2/2

4,500

สารภี 1-5

10/5/5

400

สารภี 6-7

8/2/1

500

สารภี 8

16/2/1

1,500

สามปอยหลวง

12/3/3

2,400