วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ข้อมูลที่พัก

ถ.สุเทพ-คลองชลประทาน
4 กันยายน 2555 BY เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
View 6278
ถ.สุเทพ-คลองชลประทาน

 

ที่พักย่าน ถ.สุเทพ-ตลาดต้นพยอม-คลองชลประทาน


ชื่อที่พัก

ที่ตั้ง

ลักษณะ

โทรศัพท์ (053)

ราคา

กรีนพาเลซ

ถ.ศิริมังคลาจารย์

โรงแรม

89-4718-25

430-530

ควอลิตี้ เชียงใหม่ฮิลล์

ถ.ห้วยแก้ว

โรงแรม

21-0030,

40-0601-5

1,000-2,500

ชมดอยเฮาส์

ถ.ชมดอย

โรงแรม

21-0111-3

250-350

เชียงคำ

ถ.สุเทพ ซ.เชียงคำ

โรงแรม

28-1016-9

250-350

เชียงใหม่ การ์เด้น

ถ.สุขเกษม ซ.รพ.ล้านนา

โรงแรม

21-0240-3

400-680

เชียงใหม่ภูคำ

ถ.คลองชลประทาน

โรงแรม

21-1026-31

700-5,000

เชียงใหม่ ออคิด

ถ.ห้วยแก้ว

โรงแรม

22-2091-9

1,570-5,886

เชียงใหม่ ฮิลล์

ถ.ห้วยแก้ว

โรงแรม

21-0030-4,

40-0601-5

1,200-6,500

ธาริน

ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์

โรงแรม

40-0131-9

700-2,400

โนโวเทล เชียงใหม่

ถ.ช้างเผือก

โรงแรม

22-5500-4

1,000-5,300

ปางสวนแก้ว

ถ.ห้วยแก้ว

โรงแรม

22-4444,

22-4333

900-4,500

พิงค์ พยอม

ถ.สุเทพ

โรงแรม

27-7497,

27-0445-7

400-800

ยูเรเซีย เชียงใหม่

ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์

โรงแรม

24-7790-6

1,000-2,000

ลานนาวิว

ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ซ.รพ.ลานนา

โรงแรม

21-7784-6,

21-0740-4

600-11,000

วาย เอ็ม ซี เอ

ถ.เสริมสุข

ซ.เม็งรายรัศมี

โรงแรม

22-2366,

22-1819-20

450-1,500

สนามกีฬา 700 ปี

ถ.คลองชลประทาน

โรงแรม

21-2928

400