วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ข้อมูลการเดินทาง

เครื่องบิน
4 กันยายน 2555 BY ผู้บันทึกข้อมูล
View 5121
เครื่องบิน

 

ตารางโทรศัพท์ติดต่อสอบถามเครื่องบิน

หน่วยงาน

โทรศัพท์

บริษัทการบินไทย จำกัด

          สำนักงานใหญ่

          ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ดอนเมือง

          สำนักงานหลานหลวง

          สำนักงานเชียงใหม่ ถ.พระปกเกล้า

          ท่าอากาศยานเชียงใหม่

          สอบถามตารางเที่ยวบิน

 

0-2513-0121

0-2535-2081-2

0-2280-0060, 0-2628-2000

0-5321-0210

0-5327-0222

1566

บริษัทบางกอกแอร์เวย์ จำกัด

          สำนักงานใหญ่

          สำนักงานเชียงใหม่

 

0-2265-5555

0-5328-1519, 0-5327-6176

บริษัท สายการบินนกแอร์  จำกัด 

          

 1318

บริษัทโอเรียนท์ไทยแอร์ไลน์ จำกัด

          สำนักงานใหญ่

          สำนักงานเชียงใหม่

 

0-2267-3214-6

0-5390-4334

บริษัทแอร์เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด

           สำนักงานใหญ่

 

0-2515-9999