วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ข้อมูลการเดินทาง

รถโดยสาร
4 กันยายน 2555 BY เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
View 5981
รถโดยสาร

 

ตารางโทรศัพท์ติดต่อรถโดยสารที่สถานีขนส่งหมอชิด(ใหม่) กรุงเทพฯ      

บริษัท

ประเภทรถ

โทรศัพท์ (02)

บริษัทขนส่ง จำกัด

ปรับอากาศ VIP (24 ที่นั่ง)

ปรับอากาศชั้น 1, 2

(02)936-2852-66

ทันจิตต์ทัวร์

ปรับอากาศชั้น 1

(02)936-3210

นครชัยแอร์

ปรับอากาศ VIP (32 ที่นั่ง)

(02)936-3900, 936-3355

นิววิริยะยานยนต์ทัวร์

ปรับอากาศ VIP (32 ที่นั่ง)

ปรับอากาศชั้น 1

(02)936-2207

สมบัติทัวร์

ปรับอากาศ VIP (32 ที่นั่ง)

(02)936-2495-8

สหชาญทัวร์

ปรับอากาศ VIP (32 ที่นั่ง)

(02)936-2762

สยามเฟิสท์ทัวร์

ปรับอากาศ VIP (32 ที่นั่ง)

ปรับอากาศชั้น 1

(02)954-3601-7

ตารางโทรศัพท์ติดต่อรถโดยสารที่สถานีขนส่งอาเขต เชียงใหม่

บริษัท

ประเภทรถ

โทรศัพท์ (053)

บริษัทขนส่ง จำกัด

ปรับอากาศ VIP (24 ที่นั่ง)

ปรับอากาศชั้น 1, 2

(053)24-1449

ทันจิตต์ทัวร์

ปรับอากาศชั้น 1

(053)24-569

นครชัยแอร์

ปรับอากาศ VIP (32 ที่นั่ง)

(053)26-2799

นิววิริยะยานยนต์ทัวร์

ปรับอากาศ VIP (32 ที่นั่ง)

ปรับอากาศชั้น 1

(053)24-7007

สมบัติทัวร์

ปรับอากาศ VIP (32 ที่นั่ง)

(053)24-6531, (053)24-7232

สหชาญทัวร์

ปรับอากาศ VIP (32 ที่นั่ง)

(053)24-6881

สยามเฟิสท์ทัวร์

ปรับอากาศ VIP (32 ที่นั่ง)

ปรับอากาศชั้น 1

(053)24-7233