วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ของกิน ของฝาก ที่ระลึก

หัตถกรรมชาวเขา
4 กันยายน 2555 BY เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
View 6917
หัตถกรรมชาว

 

         ส่วนใหญ่เป็นผ้าผืน ย่าม ลายปัก เครื่องจักรสาน และเครื่องเงิน ชาวเขาเผ่าที่มีความสามารถในการเย็บปักถักร้อย คือชาวมั้ง เย้า กะเหรี่ยง เสื้อผ้าชาวเขาเผ่าต่าง ๆ เหล่านี้ มักทอขึ้นมาเอง    หรือมีลวดลายปักที่ละเอียดเป็นเอกลักษณ์ มีการนำลายปักหรือผืนผ้ามาจำหน่าย หรือนำมาประยุกต์กับเสื้อผ้าสตรี หรือใช้เป็นของตกแต่งบ้าน นอกจากนี้ ย่ามของชาวเขาก็เป็นงานหัตถกรรม       ที่น่าสนใจสำหรับเครื่องเงินของชาวเขา มักไม่ใช่เงินแท้และที่นำมาจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นของโหลที่นำขึ้นมาคราวละมาก ๆ จึงควรหลีกเลี่ยงหรือไปซื้อจากร้านเครื่องเงินโดยเฉพาะจะดีกว่า

 

          สินค้าหัตถกรรมเหล่านี้หาซื้อได้ที่ไนท์บาซาร์และร้านจำหน่ายหัตถกรรมชาวเขาที่หน้าวัดสวนดอก นอกจากนี้ยังมีร้านที่นำสินค้าของชาวเขามาจำหน่ายปะปนกับของพื้นเมืองอื่น ๆ  ในย่าน ถ.ช้างคลาน ถ.ลอยเคราะห์ ถ.เจริญประเทศ