วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ดาวโหลดข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว

31 สิงหาคม 2560
View 9557

ดาวโหลดข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว

ไฟล์แนบ
ชื่อไฟล์ ชนิดของไฟล์
1. สถิติ ชม.56 .xlsx ดาวน์โหลด
2. สถิติ ชม.57 .xlsx ดาวน์โหลด
3. สถิติ ชม.58 .xlsx ดาวน์โหลด
4. สถิติ ชม.59 .xlsx ดาวน์โหลด
5. สรุปข้อมูลเปรียบเที่ยบจำน .pdf ดาวน์โหลด
6. สรุปข้อมูลเปรียบเทียบสถิต .pdf ดาวน์โหลด