วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

 


1.  ตึกอุตสาหรรรม ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
     โทรศัพท์ : 053-112325-6 ต่อ 0 โทรสาร : 0-5311-2326  ต่อ 18

                      --- > ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว  053-112325-6 ต่อ 15
                      --- > ฝ่ายส่งเสริมการกีฬา         053-112325-6 ต่อ 16 
                      --- > ฝ่ายสถิตินักท่องเที่ยว       053-112325-6 ต่อ 15,16
                      --- > ฝ่ายบริหาร                    053-112325-6 ต่อ 0
                      --- > ฝ่ายการเงินและพัสดุ         053-112325-6 ต่อ 0  

             2.  ต.ยุหว่า   อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่  50120    
                  โทรศัพท์ : 053-311364

 

 

 

.

ที่อยู่ :สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตึกอุตสาหกรรม ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ :0-5311-2325-6
โทรสาร : 0-5311-2325-6 ต่อ 18
อีเมล์ :chiangmai@mots.go.th