วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

บทความ/สาระน่ารู้

เดินทางโดยเครื่องบิน
4 กันยายน 2555 BY เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
View 5204
เดินทางโดยเครื่องบิน

 

         การโดยสารเครื่องบินนับว่าสะดวกสบายมาก เหมาะสำหรับผู้มีเวลาในการท่องเที่ยวไม่มากนัก และต้องการประหยัดเวลาเดินทางเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.    และมีเที่ยวบินหลายสิบเที่ยวต่อวัน โดยสายการบินหลักคือ บริษัทการบินไทย จำกัด และสายการบินอื่น เช่น บางกอกแอร์เวย์ นกแอร์ โอเรี้ยนไทย ซึ่งบางสายจะแวะจอดที่จังหวัดอื่น ๆ ก่อนถึง จ.เชียงใหม่ เช่น สุโขทัย เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีสายการบินจากต่างประเทศบินเข้ามาอีกด้วย เช่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง ไต้หวัน เป็นต้น

          เมื่อไปถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่สำคัญของประเทศแล้ว อาจใช้บริการรถโดยสารของโรงแรมที่จองที่พักไว้ หรือออกมาเรียกรถสองแถวหน้าสนามบินเพื่อเข้าเมือง  ราคาแล้วแต่ระยะทาง