วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
10 ตุลาคม 2560 BY ไอยรา
View 247
เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรายงานตัวในโอกาสเข้ามาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่