วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

พาน้องท่องเล
4 ตุลาคม 2560 BY ไอยรา
View 301
พาน้องท่องเล

จังหวัดเชียงใหม่ โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดดำเนินงานโครงการเยาวชนชาติพันธุ์สัมพันธ์ "พาน้องท่องทะเล" ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต