วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

ปลัดกระทรวงลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
6 กันยายน 2560 BY ไอยรา
View 318
ปลัดกระทรวงลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายจาตุรนต์ ภักดีวานิช ผู้อำนวยการกองมาตราฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว พร้อมคณะ เดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อตรวจราชการ และตอกย้ำการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ พร้อมทั้งต้อนรับสมาชิกลูกเพนกวินเกิดใหม  ณ สวนสัตนว์เชียงใหม่