วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

อ.ก.พ.ร.
15 สิงหาคม 2560 BY ไอยรา
View 329
อ.ก.พ.ร.

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ วิธีการดำเนินงาน ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา เพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนการจัดโครงสร้างและระบบบริหารงานของส่วนราชการในภูมิภาค ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่