วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

ประชุมทางไกล (Video Conference)
7 สิงหาคม 2560 BY ไอยรา
View 299
ประชุมทางไกล (Video Conference)

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม Video Conference ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่