วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

การประชุมการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15
4 สิงหาคม 2560 BY ไอยรา
View 326
การประชุมการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 3. ชั้น3. ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่