วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

ถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook กิจกรรมโครงการส่งเสริมพลศึกษา
20 กรกฎาคม 2560 BY ไอยรา
View 331
ถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook กิจกรรมโครงการส่งเสริมพลศึกษา

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook กิจกรรมโครงการส่งเสริมพลศึกษา กีฬา นันทนาการ และสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2560 "กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (sport for all4.0) วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่