วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่
26 มิถุนายน 2560 BY ไอยรา
View 358
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่

ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 6 /2560

 

ณ ห้องประชุมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา